Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom (CN Xiaoying)

Game: Liên Minh Huyền Thoại

Nhân vật: Ahri

Trang phục: Spirit Blossom

Coser: Xiaoying – 小樱

Ảnh: Trang Mai

Ánh sáng: Minh Đức

Nhân viên: Cường Lưu

Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom
Bộ ảnh cosplay Ahri Spirit Blossom

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published.