Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Trò chơi: Fate / Grand Order

Nhân vật: Kama

Coser: Rin Akatsuki

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

Bộ ảnh cosplay Kama (FGO) (Rin Akatsuki)

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published.