Bộ ảnh cosplay Takao – Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Trò chơi: Azur Lane

Nhân vật: Takao

Trang phục: Full Throttle Charme

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

Bộ ảnh cosplay Takao - Full Throttle Charmer (Azur Lane)

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published.