Truyện Cổ Tích Sự Tích Thành Lồi » u VÀ ốm rộp THẢO DUYÊN

xa xưa, có một ông vua nước Chàm mong mong muốn lấy một nàng đái thư nước Đại Việt làm vợ.

Nhà vua nghe nói công chua Huyền Trân nhan sắc tuyệt trần, những phi tần trong cung vua không dễ bề sánh kịp.

Ao ước người đẹp, nhà vua đêm mơi ngày tưởng.

Vua nghĩ đến việc dâng vàng bạc, châu báu, kỳ nam và voi ngựa để làm sính lễ, nhưng những món ấy không hẳn đã đưa lại kết quả như ý mong mong muốn.

Một viên nội thị rỉ vào tai vua:

– mong mong muốn sở hữu được người đẹp, trừ phi hiến đất, không tồn tại kế nào khác.

Trước vua còn ngần ngại, nhưng sau đấy quả quyết sai một sứ bộ ra cầu hôn với sính lễ hai châu Ô, Rí ở biên giới.

Thấy triều thần có người can ngăn, nhà vua ung dung đáp:

– toàn bộ đất đai này đều là của trẫm.

Mà trẫm thì chả vui gì nếu không lấy được công chúa Đại Việt.

không chỉ có vậy, giữa hai nước máu chảy đã hầu hết rồi.

thời nay trẫm mong mong muốn mượn mối nhân duyên để dẹp yên can qua khốc hại.

Trước món sính lễ đặc biệt quan trọng, triều đình Đại Việt ai nấy đều tỏ vẻ vừa lòng.

Vua Trần và công chúa Huyền Trân gật đầu ưng thuận.

Được lời như tháo tấm lòng, vua Chàm sai quan thái bốc định ngày lành mon tốt rồi phái một sứ bộ mang năm trăm quân sĩ đi thuyền ra đón vợ về.

Đám rước dâu từ kinh thành ra đi vượt lên muôn trùng sóng nước non tới kinh đo.

Vua Chàm mừng rỡ.

Công chúa mong mong muốn gì được nấy.

Bọn nội thị từ đấy non thấy hoàng cung rộn rịp vui tươi hơn trước.

trong khi đấy một sứ bộ Đại Việt chính thức vào nhận đất non.

Nhưng việc đời còn éo le hầu hết nỗi.

Công chúa cùng vua Chàm hương đượm lửa nồng chưa được một năm thì nhà vua tự nhiên mắc triệu hội chứng rồi mất.

Tin dữ truyền đi khắp hai nước, riêng so sánh với công chúa thì không khác gì giờ sét ngang tai.

Đầu xanh đã chịu cảnh goá bụa.

Không những thế, công chúa sẽ chịu tang trong một thời kỳ ngắn để rồi lên hoả đàn về với vua Chàm bên kia trái đất.

Nhập gia tuỳ tục, tuy rằng rằng công chua là người Việt nhưng nay đã là hoàng hậu Chàm, không thể không theo đúng tục lệ của nước Chàm.

Vua Trần nghe tin lo sợ, vội sai sứ bộ vào điếu tang và tìm biện pháp cứu công chúa.

Nhân khi mọi người bể chồn, sứ bộ Việt giả biện pháp xin phép đưa công chúa làm lễ cầu hồn rồi lén đưa xuống thuyền nhỏ, một mạch dong buồm ra Bắc.

Việc hoàng hậu bỏ trốn làm cho triều đình nước Chàm nổi giận.

Đã thế thì lời hứa cũ không hề tồn tại trị giá nữa.

Món đồ sính lễ là hai châu Ô, Rí phải được trả lại.

Nghĩ thế, ông vua non nước Chàm bèn sai năm vạn quân mã ra giữ chắc lấy hai châu đấy, mang dầu việc bàn giao đã sắp xong.

Bên Đại Việt không ngờ có chuyện xảy ra vì vậy, chỉ phái tướng mạo quân Đoàn Nhữ Hài mang mấy ngàn quân vào dò động tĩnh.

Một buổi chiều hè, quân Đại Việt mang theo cát bụi từ Đàng Ngoài đã tiến vào tới sát bờ sông.

Quân trinh sát về báo quân Chàm đã lôi ra đông vô kể do một viên tướng mạo mặt đen râu xồm tên là Lồi hiện đang đóng trên mấy ngọn đồi ở bên kia sông.

Thấy tình thế đã trở nên trầm trọng, tướng mạo Việt phiền lòng vì sức người sức bản thân biện pháp nhau một trời một vực.

Đoàn tướng mạo quân vò đầu suy nghĩ.

Rồi đấy người ta thấy quân lính Việt được lệnh cắm trại thưa thớt xuyên suốt mấy dặm dài dọc theo bờ sông.

Mỗi trại chia ra từng group quân, group nào group ấy cắm cờ la liệt.

Để khoa trương thanh thế, đêm tối mọi nơi thắp đèn đuốc sáng choang, lại đánh trống, chiêng và hò reo rầm trời.

Ban ngày có một toán quân đã giảm đặt sẵn, vác gươm giáo sáng quắc, nai nịt chỉnh tề đi quanh hòn núi nổi lên bên bờ sông.

Bên Chàm thấy bên Việt án binh bất động, lại thấy quân địch kéo qua núi liên miên không ngớt, nghĩ tới oai hùng của những người đã thắng lợi trăm vạn quân hùm beo Mông Cổ nên sinh sợ hãi.

tuy rằng rằng nhiên, vâng mệnh vua đem đạo quân ra giữ biên thuỳ, không lẽ chưa giao chiến đã vội rút lui.

Sau mấy ngày làm kế nghi binh, Đoàn tướng mạo quân cho quân mang thư mời tướng mạo Chàm ra trước trận để cùng thương lượng.

Kết quả, những tướng mạo lĩnh hai bên đi đến một gắn ước: “Trong một đêm hai bên đều khởi công, mỗi bên đắp một bức thành cho xuyên suốt tới sáng, bên nào hơn thì thắng. Bên thua lập tức lui binh nhường đất, để khỏi giết hại sinh mạng”.

trong khi quân Đại Việt còn đủng đỉnh nấu ăn coi bộ chưa nghĩ tới cuộc đấu sức đã chính thức thì quân Chàm đã vội vã kẻ đào người chuyền đất, đắp một bức thành xuyên suốt dọc bờ sông vắt qua mấy ngọn đồi.

tướng mạo Lồi đốc thúc ráo riết.

Trời vừa tối hẳn thì quân Chàm đã đắp nổi một quãng tương đối cao.

Tính đến mờ sáng, cả tướng mạo lẫn quân lấy làm mừng rỡ vì mặt thành đã cao lớn hơn trượng.

Chợt nghe một hồi trống đồng từ bên kia vọng đến, quân Chàm bên này trông sang, thì kìa, thăm thẳm mấy dặm dài, thành của quân Đại Việt đã xây xong tự khi nào: tường cao dễ dến mấy trượng, cổng thành với cái vọng lâu của nó trông thật là đồ sộ.

Chẳng những thế, trong thành lại còn nhà cửa non xây rất nguy nga: mái lợp ngói đỏ, tường quét vôi trắng, trên mặt thành voi ngựa, quân lính dàn ra không biết từng nào mà kể.

Thật là bạt ngàn san dã…

Hàng ngũ của họ rất chỉnh tề, đứng im phăng phắc dưới bóng cờ như chỉ chờ lệnh là xông ra.

tướng mạo Lồi ở trên chòi cao đưa đôi mắt nhìn với một vẻ ngơ ngẩn hãi hùng.

Quân Việt quả là dồn toàn bộ lực lượng vào đây.

Trêu vào họ chỉ là chuốc lấy một thất bại thảm hại.

khi nghe đến giờ loa bên địch thét lên, tướng mạo Lồi nổi hiệu cho toàn quân rút lui khỏi vùng Ô, Rí.

tuy rằng rằng không phải đánh chác gì, nhưng Đoàn tướng mạo quân cũng đưa tin đại thắng về cho vua Trần, không quân tránh xa còn mãn kỳ của tớ trong cuộc đọ trí nguy hiểm này.

cũng chính vì quân Chàm có biết đâu thành của quân địch toàn bằng phên tre dựng lên, nhà cửa đều bằng nan ghép lại, quân sĩ, voi ngựa đều bằng cỏ triệu hội chứng hoặc bằng đất, những mái đỏ tường trắng cỏ xanh đều là màu thuốc tô điểm.

thời nay vẫn tồn tại dấu vết bức thành do quân Chàm đắp dở, nằm trong địa phận mấy xã Đương Xuân, Nguyệt Biều (quá Thiên).

Người ta gọi là thành Lồi để phân biệt nó với thành Phật Thệ ở gần đấy và cũng để nhắc nhở cái tên viên tướng mạo thua cay trong cuộc đấu trí vừa khan hiếm có vừa ly kỳ ấy.

“Theo kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – NXB Văn học tập”

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published.