Bahamas đã tịch thu tài sản của FTX Digital Markets

– Quảng cáo –

Bahamas đã tịch thu tài sản của FTX Digital Markets

Ủy ban Chứng khoán Bahamas cho biết họ đã chuyển tất cả tài sản của FTX Digital Markets sang ví tiền điện tử mà họ kiểm soát vào ngày 12 tháng 11.

Trong một tweet mới đây, đại diện Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cho biết họ đã chuyển tài sản của FTX Digital Markets sang một ví tiền điện tử mà họ kiểm tra Đề xuất phục vụ quá trình điều tra.

– Quảng cáo –

“Đây là hành động pháp lý khẩn cấp rất cần thiết để bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ của FTX”, Ủy ban Chứng khoán Bahamas nói trên Twitter.

FTX DM menu set up xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 — một biện pháp cứbạn hỗ trợ dành cho các công ty hoạt động chủ yếu bên ngoài Hoa Kỳ — vào ngày 15 tháng 11 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho phía Nam của New York.

FTX, Alameda và hơn 100 tổ chức có liên quan đã xin bảo hộ phát hiện sản phẩm theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 tại dự án phát triển sản phẩm liên bang ở Delawar.

Trong một tuyên bố gần đây, Ủy ban Chứng khoán Bahamas nói rằng họ sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc FTX phá sản, cũng như bảo vệ những nạn nhân bị ảnh hưởng trong sự việc lần này.

“Ủy ban sẽ tham gia cùng với các cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền khác, ở nhiều khu vực pháp lý, để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến các khoản nợ chủ sở hữu, khách hàng và cổ đông của FTX trên toàn cầu để đạt được kết quả tốt nhất có thể”

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *