Build hạ tầng công nghệ thông tin cho ngành điện


BNEWSMove the current number is xu hướng tất cả các lợi ích hoạt động trở lại cho doanh nghiệp, từ quản lý điều hành đến nghiên cứu, kinh doanh…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng không nằm ngoài xu hướng này, có thể hiện quá trình tiếp cận và triển khai từ sớm với việc xây dựng Đề án tổng thể Chuyển đổi số theo Nghị quyết 68 / NQ-HĐTV và văn bản bản 850 / EVN-VTCNTT.

Giữ vai trò là đơn vị đầu mối và cốt lõi để xây dựng, triển khai và vận hành ổn định, tin cậy hệ thống viễn thông sử dụng riêng (VTDR), công nghệ thông tin (CNTT), tự động hóa (TĐH) và điều khiển an toàn cho công việc điều hành sản xuất và kinh doanh điện năng của EVN, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) là đơn vị thực thi rất nhiều công việc trong bộ chuyển đổi this number; in that the main file into the builded, on the statement of builded, khai thác hạ tầng cơ sở cho Tập đoàn và các đơn vị.
Để biết rõ những nội dung này, phóng viên TTXVN đã trao đổi với ông Phạm Ngọc Hiển- Phó Giám đốc EVNICT.
Phóng viên (PV): Thực hiện “Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam – EVN đến năm 2022, tính đến năm 2025”, đã được HĐTV EVN thông qua tại Nghị quyết số 68 / NQ-HĐTV ngày 17/2 / 2021, đến thời điểm hết tháng 9/2022, xin ông cho biết EVNICT đã triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong công ty lộ trình 2021-2022, có tính đến năm 2025 như thế nào không?
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hiển: Ngay sau khi Tập đoàn ban hành Đề án chuyển đổi số và danh mục nhiệm vụ thực hiện theo văn bản 850 / EVN-VTCNTT ngày 23/02/2021, EVNICT đã ban hành quyết định 241 / QĐ-EVNICT ngày 08/3 / 2021 thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, quyết định 730 / QĐ-EVNICT ngày 15/6/2021 thành lập Tổ công tác Giải pháp công nghệ số để nghiên cứu, tổ chức triển khai hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi EVN giao.
Các nhiệm vụ trên Ban chỉ đạo, đơn vị đầu mối theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi EVN giao, đến nay, EVNICT ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số EVN giao công ty thực hiện đến năm 2022, tính đến năm 2025; report EVN xem xét theo văn bản 114 / BC-EVNICT ngày 27/04/2021, 250 / BC-EVNICT ngày 30/6/2021. Đồng thời thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch tiếp theo các nhiệm vụ trên hệ thống cổng thông tin nội bộ (EVN Portal) ngày 5 hàng tháng và báo cáo trong cuộc họp của Ban chỉ đạo, tổ chức tác nghiệp và các buổi làm việc của lãnh đạo EVN về tình hình thực hiện các công việc chuyển đổi số của EVNICT.
Cụ thể, trong lĩnh vực quản trị nội bộ, EVNICT đã hoàn thành xây dựng và triển khai các hệ thống: Văn phòng điện tử (D-Office), Hệ thống báo cáo Điều hành quản trị (BI); hoàn thành số ký tự cấp và áp dụng trong nội dung ứng dụng / giao dịch (Văn phòng số) tại EVNICT; phối hợp với các đơn vị thực hiện nội dung số chứng chỉ; Văn bản luật đã được phép số hóa dưới dạng số liệu và được lưu trữ trên hệ thống D-Office; Bảo đảm xây dựng tiến độ, triển khai các phần mềm hệ thống theo phạm vi Tập đoàn giao dịch như Ứng dụng phục vụ cho người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Smart EVN), Thanh toán điện tử, Dòng tiền…
Trong lĩnh vực sản xuất, EVNICT đã hoàn thành xây dựng thiết bị thư mục cây và công cụ đánh giá mức độ hoàn thành việc cập nhật thiết bị thư mục dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý hệ thống kỹ thuật nguồn điện và điện (PMIS); hoàn thành khai triển hệ thống phần mềm Tin học hóa quy trình thực hiện sửa chữa bảo vệ thiết bị theo phương pháp RCMcho các nhà máy thủy điện, tổ chức xây dựng, phối hợp triển khai mô-đun Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp method CBMcho of Total công ty điện lực và nâng cấp PMIS phần mềm đảm bảo EVN giao tiến độ.
Trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, EVNICT cũng hoàn thành xây dựng và triển khai phần mềm quản lý tư vấn xây dựng IMIS 2.0, Module cơ sở dữ liệu thiết bị tư vấn, Module nhật ký thi công, Module đánh giá nhà thầu giai đoạn comissinstallvà vận hành…
Riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, EVNICT đã hoàn thành các lựa chọn và trang được kiến ​​trúc nền tảng ứng dụng nền tảng (Platform), bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của EVN giao trong lĩnh vực này như được xây dựng hệ thống EVNCloud, Constructment xây dựng và danh sách dữ liệu được sử dụng chung…
PV: Vậy các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2022-2025 mà EVN giao cho EVNICT là gì, thưa ông?
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hiển: Các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2022-2025 EVNICT cần thực hiện bao gồm: Trong lĩnh vực quản trị, sẽ hoàn thành việc triển khai ứng dụng Smart EVN cho các đơn vị; Báo cáo nâng cấp quản trị cho kinh doanh và khách hàng dịch vụ; AI công nghệ ứng dụng trong văn bản dữ liệu phân tích; Tối ưu nguồn quản trị hệ thống cho lực lượng doanh nghiệp (ERP) và triển khai các ứng dụng hệ thống tài chính kế toán như Thanh toán điện tử, Dòng tiền…
Trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất, EVNICT sẽ hoàn thành việc nâng cấp hệ thống PMIS hệ thống và các phương tiện hữu ích như Digital Workforce, Dashboard cho khối kỹ thuật; Triển khai RCM cho khối Nhiệt điện; Hoàn thành công nghệ AI ứng dụng trong kỹ thuật quản lý tích trữ dữ liệu.
Bên cạnh đó, EVNICT sẽ hoàn thành công nghệ AI ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng; hoàn thành nâng cấp các hệ thống: Quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện (CMIS 4.0), Quản lý kho dữ liệu (EVNHES) và Máy đo đếm trong lĩnh vực kinh doanh và khách hàng dịch vụ; Hoàn thành các dự án về hạ tầng số như EVN Cloud, ESB / MDM, database use chung, RING, WAN…, services transfer of system software using general (PMDC) up environment Cloud… in the area information information.
Về cơ bản, giai đoạn 2022-2025, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành nâng cấp PMDC hệ thống còn lại, dịch chuyển các PMDC hệ thống lên Cloud môi trường; hoàn thiện cơ sở dữ liệu kho sử dụng chung nhằm phát huy tối đa năng lực khai thác.
Tôi cho rằng, những kết quả đạt được của các nhiệm vụ là nền tảng cho công ty Chuyển đổi số của EVN cũng như các đơn vị giai đoạn 2021-2025 và các đoạn tiếp theo của khoa học ứng dụng. , công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.
PV:To be done the task, item in the list of theversion of EVN said chung và EVNICT nói riêng, xin ông cho biết, EVNICT đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp, nhất là các giải pháp về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng thông tin?
Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hiển: To performance of the items, the task of the transversion number in EVN said chung và EVNICT nói riêng, EVNICT đã và đang xác định quyền lực ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm 4 nhiệm vụ được xây dựng hạ tầng tầng số, 9 nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp hệ thống phần mềm sử dụng chung, 2 nhiệm vụ xây dựng, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm sử dụng riêng.
Chúng tôi xác định rõ thực hiện phương án; in that there are the same form of management project, the same same, tự thực hiện / phối hợp với đơn vị / huy động nguồn lực bên ngoài từng công việc hạng mục và kết quả triển khai đến thời điểm hiện tại đối với từng nhiệm vụ.
Cùng với việc hoàn thiện chế độ, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Công ty theo hướng tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận hành, EVNICT sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua sự trợ giúp và thay đổi mới công ty đào tạo, tuyển dụng, gắn kết với công việc vị trí yêu cầu.
Chúng tôi sẽ thay đổi mới cơ sở liên quan đến đào tạo nhằm mục đích khuyến khích CBCNV tự đào tạo trau dồi kiến ​​thức chuyên môn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời đa dạng hình thức đào tạo phối hợp cả trực tuyến và tập trung; Tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên sâu về nội dung thông tin và công nghệ thông tin trong toàn ngành; hợp tác với các trường đại học tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm; in that the public school files.
Chúng tôi cũng thay đổi mới quy trình và cách thức triển khai nội dung quản trị theo hướng chuyển đổi số với mục tiêu học hóa tối đa tác nghiệp quy trình giữa các đơn vị; Tăng cường truyền thông tới CBCNV trong Công ty; Nghiên cứu, mới công nghệ ứng dụng trong sản xuất, phần mềm vận hành, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông sử dụng riêng.
Ngoài ra, EVNICT còn tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm với các đơn vị công nghệ thông tin trong và ngoài ngành; Hợp tác với các sản phẩm tăng trưởng đại học; in that the middle school company as: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT./.
PV: Xin cảm ơn ông!

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *