Fintech Uala của Argentina ra mắt Bitcoin, Ether giao dịch tính năng

– Quảng cáo –

Andres Rodriguez Ledermann, Phó chủ tịch Wealth Management tại Uala, nói rằng mới dịch vụ sẽ được cung cấp cho một số người dùng, nhưng nó sẽ được triển khai cho tất cả 4,5 triệu khách hàng Argentina of company in the week to.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *