GameStop kết thúc mối quan hệ FTX.US, hoàn tiền cho khách hàng

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop (GME) có kế hoạch mối quan hệ Đối tác tiếp thị thẻ quà tặng thí nghiệm FTX.USsau khi thanh toán tiền điện tử giao dịch nộp đơn xin bảo hộ sản xuất.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *