Khoa học phát triển và công nghệ: Nhiều nút ‘thắt’ cần ‘gỡ’

To the market science and public art phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới cần phải “gỡ” bỏ nhiều nút “buộc”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt báo cáo. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Nguồn không kết nối từ trung ương tới địa phương

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 Định nghĩa: Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với quốc gia xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ. Kết nối có hiệu quả của các giao dịch nghệ thuật quốc gia với các ứng dụng trung tâm và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương. Phát triển mạnh mẽ mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi trường, đánh giá chuyển đổi công nghệ… Ngoài ra, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ nhấn mạnh, thúc đẩy phát triển hạ tầng quốc gia của trường khoa học và công nghệ để hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam chưa phát triển như kỳ vọng bởi tổ chức trung gian, môi trường và cơ sở hạ tầng của thị trường khoa học và công nghệ rời rạc, tự phát, không liên kết thành mạng lưới để hỗ trợ các dịch vụ trên trường. Bên cạnh đó, nguồn kết nối, liên kết giữa các trường khoa học và công nghệ trong nước với trường khoa học và công nghệ thế giới cũng như với các trường khác ở trong nước (đặc biệt là trường lao động và thị trường vốn) còn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu thay đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay càng cao. Số lượng và chất lượng nguồn cung cấp công nghệ như sự minh bạch thông tin về công nghệ và việc giảm thiểu các chi phí trong giao dịch mua bán công nghệ là đáp ứng yêu cầu thúc đẩy quá trình thay đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp nghiệp. Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không có đủ năng lực để chủ động tìm kiếm và tiếp cận các thông tin về nguồn cung cấp công nghệ cũng như không tích lũy đủ các nguồn lực (nhất là vốn nguồn và nhân cao trình độ) để tiếp tục nhập công nghệ mới, công nghệ cao.

Show at, all water is on 800 tổ chức trung gian các loại đã được hình thành hoạt động trong trường này, trong đó có các nghệ thuật giao dịch trên sàn tại các phương; quốc gia cơ sở dữ liệu về khoa học thông tin và công nghệ, nền tảng nền tảng và chủ sở hữu dịch vụ; nhiều trung tâm xúc tiến chuyển giao công nghệ, tổ chức đại diện chủ sở hữu công nghiệp; thẩm định tổ chức, giám định công nghệ; các công cụ tạo ra công nghệ, công ty tạo ra khoa học và công nghệ…

Bên cạnh đó, từ khi triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844), tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ đã hình thành một số mô hình mới , không hỗ trợ đánh giá, định giá, xúc tiến công nghệ, mà còn gắn với tư vấn gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, góp vốn đầu tư, thành lập doanh nghiệp bằng công nghệ … kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho thị trường khoa học và công nghệ thời gian tới khi yêu cầu phát triển trên sàn giao dịch vốn cho start-up gắn kết với sàn giao dịch công nghệ. Hay nói cách khác là thị trường vốn đầu tư gắn với thị trường công nghệ đang phát triển ở một số thành phố lớn, theo xu hướng ở khu vực và trên thế giới.

Xác định khoa học công nghệ là trường thị

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị phát triển trường khoa học và công nghệ. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng quyết định: Khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng của định vị và sự phát triển của một quốc gia. Việt Nam đã có rất nhiều chủ trương phát triển nước bằng khoa học công nghệ. Tuy nhiên cần phải hiểu rõ bản chất đúng nghĩa “thị trường” và xác định thị trường khoa học và công nghệ có 3 nhóm: Cung – Cầu và công cụ kết nối giữa các cung và cầu là môi trường được hiểu là các tổ chức trung gian, các giao dịch sàn … This is could not be reason for the school science and the company not tuân thủ theo quy định của luật đối với thị trường, nếu thực hiện đúng quy định, thị trường sẽ phát triển. Để thúc đẩy sản xuất khoa học công nghệ, điều này yêu cầu người làm chính sách phải hiểu thoát khỏi nghệ thuật; phải có nhân lực, tin tưởng và tôn vinh phù hợp với đội ngũ khoa học công nghệ để họ tạo ra nguồn cung cấp. Không chỉ các doanh nghiệp bên ngoài nước, nhưng để phát triển các trường khoa học và công nghệ, phải quan tâm đến việc phát triển các doanh nghiệp trong nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ môn học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, thị trường khoa học và công nghệ có vai trò rồi chốt trong việc thúc đẩy hoạt động của khoa học công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong 10 năm trở lại đây, trường khoa học và công nghệ từng bước được hình thành và sự kiện toàn từ trung ương đến địa phương cùng với nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được ban hành. Source cung cấp hàng hóa học và công nghệ từ viện nghiên cứu, trường đại học đã tăng trưởng đáng kể. Nhu cầu và năng lực tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp ngày càng nâng cao và cải thiện. Các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ dần dần được hình thành, quốc gia cơ sở dữ liệu về khoa học thông tin và công nghệ, nền tảng nền tảng và dịch vụ của chủ sở hữu công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo hỗ trợ và kết quả hoạt động.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) cho rằng, Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong phát triển khoa học và công nghệ, có tham vọng trở thành nước có thu nhập cao năm 2045 và có nền kinh tế dựa trên tri thức với nhiều tiến trình phát triển trong các mục tiêu được phát triển. Theo đó, khoa học công nghệ cần phải được xây dựng sẵn với pháp lý môi trường có thể hỗ trợ và khuyến khích người dùng mới tạo ra. To do the best list, has many basic Quan are tham gia xây dựng chính sách khoa học công nghệ. Tuy nhiên, quy định chồng lên và đây là “thắt nút” có thể cản trở sự thay đổi mới được tạo ra để đưa ra một kiến ​​trúc mới cho trường thị. Trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp thời điểm có nhiều phát minh, thay đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở như: Cây “ATM gạo”, sử dụng robot nghệ thuật … trong đó, Công ty Công nghệ sinh học Minh Hồng được UNDP hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học biến rác thành các sản phẩm dọn dẹp nhà cửa và hiện công ty này đã được xử lý 509 tấn rác, sản xuất được hơn 50 sản phẩm phục vụ dọn dẹp nhà cửa, tạo thêm việc làm cho hơn 400 phụ nữ.

Bà Ramla Khalidi nói, khi xác định khoa học công nghệ là thị trường và tuân thủ pháp luật thị trường, đồng nghĩa với công việc phải chấp nhận thất bại trong khoa học và công nghệ.

Tra cứu từ vựng đến thương mại hóa

Cũng theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, thực tế, nguồn cung cấp về khoa học và công nghệ khá dồi dào và rất lớn bởi rất người Việt Nam đủ sức làm việc và tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm cho thị trường. Nhưng công việc chuyển giao nghệ thuật phải hiểu rộng hơn, bao gồm cả ý tưởng công nghệ và sản phẩm đi cùng công nghệ với thương mại hóa đưa vào ứng dụng thực tế.

Chú thích ảnh
Ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho rằng, chuyển giao công nghệ là vấn đề quan trọng trong nền kinh tế đang nổi lên như Việt Nam, do đó, cần tạo chính sách để chuyển giao công nghệ . Năm 2019, Samsung Việt Nam cũng đã ký bản ghi nhớ với Bộ Công Thương Việt Nam về chương trình hợp tác đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng, Samsung cam kết sẽ tiếp tục support Việt Nam to trở thành một trung tâm của khu vực về khoa học và công nghệ, nên chuyển giao công nghệ một cách hiệu quả là cần thiết.

Theo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh, nhằm thúc đẩy công việc thương mại hóa kết quả Nghiên cứu và tài sản trí tuệ, thời gian Viện đã ban hành 4 chương trình ứng dụng và triển khai công việc nghệ gồm: công nghệ phát triển chương trình; dự án sản xuất thử nghiệm với đầu ra ở quy mô thí điểm (hợp tác với doanh nghiệp); chương trình phát triển sản phẩm thương mại với sản phẩm đầu tiên được cấp phép bởi cơ quan quản lý và được thương mại hóa; các tác giả dự án đề tài, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề cấp bách được đặt hàng … Vì vậy, Viện luôn đứng đầu về số bằng chế độ và giải pháp hữu ích, sử dụng tỉ lệ Việt Nam.

Trong 10 năm qua, Viện đã chuyển giao 120 sản phẩm, công nghệ cho các doanh nghiệp, địa phương và hiện tại có hơn 250 công nghệ có thể giới thiệu với doanh nghiệp để chuyển giao. Mặc dù có rất nhiều công nghệ sẵn sàng chuyển giao, nhưng Viện vẫn không thể phát huy hết thế mạnh trong ứng dụng và thương mại hóa tài sản trí tuệ vì còn gặp nhiều khó khăn, công thức như: Khó khăn. từ nhà khoa học khi chỉ có 2 lựa chọn để thương mại hóa là: Chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp hoặc tự mình khởi động nghiệp vụ. Đa số các nhà khoa học lựa chọn phương pháp chuyển giao nghệ thuật hoặc giao lại cho tổ chức chủ trì để chuyển giao mà không chọn phương pháp tự khởi động do mình không đủ năng lực, kinh nghiệm trong kinh doanh và không có chính sách Đảm bảo việc sử dụng các nhà khoa học khi triển khai doanh nghiệp chuyển đổi mới sáng tạo không thành công. Vì vậy, các nhà khoa học chưa mạnh mẽ thân thiện với đường thương mại hóa và các kết quả nghiên cứu để đưa vào thực tế ứng dụng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh phát biểu. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh chia sẻ, đối với doanh nghiệp thường chỉ quan tâm công nghệ đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sản xuất mà ít quan tâm mua công nghệ quy mô phòng thí nghiệm , quy mô pilot để tiếp tục tư vấn phát triển vì có nhiều rủi ro. Trong khi với chất lượng cơ sở của Viện nói riêng và các nghiên cứu đơn vị trong cả nước nói chung hiện nay khó có thể tạo ra công nghệ sẵn sàng ở quy mô sản xuất lớn để chuyển giao. Bên cạnh đó, nút “thắt” nữa là doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự tin tưởng vào các công nghệ được tạo ra từ các nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu trong nước nên chọn lựa mua công nghệ nước ngoài. Thông tin giới thiệu về các sản phẩm nghệ thuật của các nhà khoa học và cơ quan Nghiên cứu trong nước với doanh nghiệp còn hạn chế làm cơ sở dữ liệu khá rời rạc và không có đồng bộ. Các tổ chức trung gian làm việc cầu nối cho các nhà khoa học và doanh nghiệp còn yếu về năng lực, thiếu sự hỗ trợ về cơ chế chính sách, khả năng hỗ trợ thương mại hóa hạn chế, đồng thời thiếu sự liên kết với mạng lưới trong khu vực và quốc tế.

For the results of the system can to be next fast to the market and create condition for the house school on the school on the application and trade tradeize the results of the learning and the product Trí tuệ, cần rà soát, điều chỉnh lại các thiết bị nhất định. quy định, văn bản pháp lý liên kết thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật sở hữu trí tuệ … Xây dựng chính sách khuyến khích và bảo vệ các nhà khoa học khi được phân quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp thay đổi mới sáng tạo, công cụ chính có thể để các nhà khoa học tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sau 3 đến 5 năm được quay về làm việc ở viện / trường, Cơ quan quản lý khoa học trong trường hợp không thành công; có khuyến khích chính sách, thiết bị ưu tiên mua, công nghệ… là sản phẩm khoa học được tạo ra từ các nghiên cứu trong nước trong mua sắm công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham khảo, góp phần xuất một số giải pháp về xây dựng, hoàn thiện nhà sách hướng dẫn hoạt động thương mại Noiseize results at Viet Nam. Tuy nhiên, để kết thúc nghiên cứu và tạo ra sản phẩm, chuyển công nghệ ra thị trường, các trò chơi của các bên cần được xác định rõ ràng và đầy đủ. Nhà nước cần tạo ra chính sách và hành lang pháp lý dẫn dắt đại học và các bên liên quan, doanh nghiệp tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng, Nghiên cứu phát triển, sản phẩm thương mại hóa.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *