Một công ty “họ” FLC quyết định đứng ngoài cuộc đàm phán cổ phiếu

Quản lý tài sản FLC (GAB) định hướng và cam kết cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, chỉ đạo hoạt động quản lý của Công ty.

Ngày mai (22/9/2022), cổ phiếu CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSE: GAB) sẽ chuyển đổi chính thức từ cảnh báo đã sang kiểm soát.

Mới đây, GAB đã có nhân văn bản giải trình cũng như người phục hồi. Theo đó, GAB nguyên nhân được chuyển sang diện kiểm soát là do Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm tra bán niên 2022 quá 30 ngày so với quy định thời hạn.

Lý giải nguyên nhân, GAB cho biết và đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và thuyết phục các đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện BCTC kiểm tra năm 2022. Các đơn vị kiểm toán vẫn e dè và từ bỏ hợp tác với mặc định GAB mặc dù công ty cài đặt và cam kết cổ đông Trịnh Văn Quyết không tham gia điều hành, chỉ đạo hoạt động của công ty quản lý; GAB cũng không tham gia kinh doanh, đầu tư chứng khoán mà hiện cơ quan đang điều tra.

Về hướng phục hồi, GAB cho biết trên cơ sở bảo đảm tuân thủ về đơn vị kiểm tra, Công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện BCTC kiểm tra bán niên 2022. If phát hành được BCTC kiểm tra năm 2022, Công ty sẽ thực hiện các công việc quản lý và báo cáo trong năm 2022, khắc phục tình trạng chứng khoán kiểm tra.

Đồng thời, GAB cũng bày tỏ nguyện vọng được các cơ quan chức năng quan tâm, tìm hiểu, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và tạo niềm tin ổn định cho các nhà tư vấn trên thị trường chứng khoán.

Làm giá cổ phiếu, Chủ tịch Louis Holdings thu về hàng trăm tỷ đồng

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *