Move number IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ của công nghệ thông tin của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025

Tổ chức hội nghị giao ban tác nghiệp dân tộc Quý III năm 2022

Tổ chức hội nghị giao ban tác nghiệp dân tộc Quý III năm 2022

Day ban hành: 29/09/2022

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Day ban hành: 29/09/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Day ban hành: 28/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc nâng cấp và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc nâng cấp và điều trị

Day ban hành: 28/09/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Day ban hành: 28/09/2022

Quyết định điều chỉnh bổ sung quy trình xử lý văn bản đi trên văn bản quản lý hệ thống trong quá trình xủa văn bản của Ban Dân tộc

Quyết định điều chỉnh bổ sung quy trình xử lý văn bản đi trên văn bản quản lý hệ thống trong quá trình xủa văn bản của Ban Dân tộc

Day ban hành: 28/09/2022

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội dung Hệ thống quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội dung Hệ thống quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022

Day ban hành: 28/09/2022

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Triển khai thực hiện Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

Day ban hành: 23/09/2022

Kết quả thực hiện công việc dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Kết quả thực hiện công việc dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Day ban hành: 23/09/2022

Công văn về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 52 / NQ-CP của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực DTTS

Công văn về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 52 / NQ-CP của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực DTTS

Day ban hành: 23/09/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ tác giả cấp cứu và điều trị năm 2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thuốc phục vụ tác giả cấp cứu và điều trị năm 2022

Day ban hành: 22/09/2022

Tăng cường khai thác vắc xin phòng COVID-19

Tăng cường khai thác vắc xin phòng COVID-19

Day ban hành: 22/09/2022

Đăng ký xây dựng quyết định của Hội đồng nhân dân của tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ các đặc thù của cơ quan dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và Ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức, cá nhân và các hoạt động cộng đồng dân tộc thiểu số

Đăng ký xây dựng quyết định của Hội đồng nhân dân của tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ các đặc thù của cơ quan dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và Ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức, cá nhân và các hoạt động cộng đồng dân tộc thiểu số

Day ban hành: 22/09/2022

Công văn về việc đón thời gian điều chỉnh, tiếp theo Đoàn công tác của Ban Dân tộc

Công văn về việc đón thời gian điều chỉnh, tiếp theo Đoàn công tác của Ban Dân tộc

Day ban hành: 20/09/2022

Công văn về thăm viếng thời gian, tặng quà Chùa Nam tông Khmer Nhân Lễ Sene Dolta năm 2022

Công văn về thăm viếng thời gian, tặng quà Chùa Nam tông Khmer Nhân Lễ Sene Dolta năm 2022

Day ban hành: 20/09/2022

Kế hoạch tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiếp Đoàn Công tác của Ban Dân tộc đến thăm nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2022 tại tỉnh Bình Phước

Day ban hành: 19/09/2022

Xin ý kiến ​​dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019 / TT-BYT ngày 11/7/2019

Xin ý kiến ​​dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019 / TT-BYT ngày 11/7/2019

Day ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất thử nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất thử nghiệm

Day ban hành: 19/09/2022

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh mua thêm 20% thuốc trúng thầu

Day ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp 1340 / TTr-BVĐK phê duyệt dự án và KHLC nhà thầu

Phúc đáp 1340 / TTr-BVĐK phê duyệt dự án và KHLC nhà thầu

Day ban hành: 19/09/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất thử nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất thử nghiệm

Day ban hành: 16/09/2022

Phúc đáp số 693 / TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Phúc đáp số 693 / TTr-TTYT ngày 24/8/2022 của TTYT Hớn Quản

Day ban hành: 16/09/2022

Thực hiện phối hợp trong KCB BHYT

Thực hiện phối hợp trong KCB BHYT

Day ban hành: 16/09/2022

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 17/9/2022)

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 17/9/2022)

Day ban hành: 16/09/2022

Thực hiện công điện số 755 / CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện công điện số 755 / CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Day ban hành: 12/09/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục đấu thầu

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục đấu thầu

Day ban hành: 11/09/2022

Thuốc bảo đảm, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Thuốc bảo đảm, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Day ban hành: 11/09/2022

Phúc đáp duyệt duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Phúc đáp duyệt duyệt danh mục mua sắm VTYT, hóa chất năm 2022

Day ban hành: 11/09/2022

Khẩn trương đẩy công tác tiêm vắc xin phòng nhanh Covid-19

Khẩn trương đẩy công tác tiêm vắc xin phòng nhanh Covid-19

Day ban hành: 10/09/2022

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 10/9/2022)

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 10/9/2022)

Ngày ban hành: 09/09/2022

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 05/9/2022)

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 05/9/2022)

Day ban hành: 06/09/2022

Ban hành Hướng dẫn sử dụng trang phòng khẩu, COVID-19 chống dịch tại công cộng

Ban hành Hướng dẫn sử dụng trang phòng khẩu, COVID-19 chống dịch tại công cộng

Day ban hành: 06/09/2022

Khỏe mạnh truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khỏe mạnh truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 05/09/2022

Thuốc bảo đảm, trang thiết bị y tế để phục vụ công việc khám chữa bệnh

Thuốc bảo đảm, trang thiết bị y tế để phục vụ công việc khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 05/09/2022

Thực hiện công văn số 4619 / BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện công văn số 4619 / BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 05/09/2022

Tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tiêm vắc xin phòng Covid-19

Day ban hành: 31/08/2022

Phân loại COVID-19 dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 27/8/2022)

Phân loại COVID-19 dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 27/8/2022)

Day ban hành: 26/08/2022

Kế hoạch bổ sung và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch bổ sung và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 14 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Day ban hành: 25/08/2022

Proware bổ sung có thể đối với nhà thầu chọn lọc hình thức

Proware bổ sung có thể đối với nhà thầu chọn lọc hình thức

Day ban hành: 24/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Day ban hành: 24/08/2022

Dự kiến ​​Dextran 40 transfer transaction

Dự kiến ​​Dextran 40 transfer transaction

Day ban hành: 24/08/2022

Kế hoạch bổ sung và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Kế hoạch bổ sung và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 đợt 8 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Day ban hành: 23/08/2022

Công văn số 348 / BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT / TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn số 348 / BDT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT / TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Day ban hành: 23/08/2022

Thủ tục hủy bỏ đặc biệt thuốc kiểm soát lần 2.

Thủ tục hủy bỏ đặc biệt thuốc kiểm soát lần 2.

Day ban hành: 22/08/2022

Phân loại COVID-19 dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 20/8/2022)

Phân loại COVID-19 dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 20/8/2022)

Day ban hành: 20/08/2022

Phúc đáp Công văn số 1277 / BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phúc đáp Công văn số 1277 / BVĐK-KD ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Day ban hành: 18/08/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Day ban hành: 17/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Day ban hành: 16/08/2022

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 12/8/2022)

Phân loại COVID-19 dịch vụ cấp độ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Từ ngày 12/8/2022)

Day ban hành: 15/08/2022

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình của bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029 / TT-BYT của Bộ Y tế

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình của bác sĩ gia đình theo Thông tư số 21/2029 / TT-BYT của Bộ Y tế

Day ban hành: 15/08/2022

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *