Nghị định 65 sẽ gỡ bỏ nút thắt huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 65/2022 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020 / NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (“Nghị định 65”) đã được ban hành. Với nhiều quy định mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ khó cho các nhà phát hành và khai báo dòng vốn từ kênh huy động này cho các hoạt động kinh tế – xã hội.

This event, new here parsing group of FiinRatings đã công bố thông báo “Đánh giá tác động của Nghị định 65/2022 / NĐ-CP”, nhằm đưa ra những đánh giá tác động đến trường với tư cách là một đơn vị xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam. Trong lần báo cáo này, FiinRatings chỉ ra 4 điểm thay đổi chính của Nghị định 65.

Thứ nhất, tiêu chuẩn nâng cao về chứng khoán nhà đầu tư chuyên nghiệp

Nghị định 65 bổ sung quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bên cạnh việc giữ danh sách ít nhất 2 tỉ đồng và cần phải duy trì con số này bình quân trong 180 ngày liền kề. This will give up the big image to the basic home capital left the Phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Thứ hai, tăng cường minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư

Các quy tắc chặt chẽ, hướng tới báo cáo và công bố thông tin minh bạch và rõ ràng. FiinRatings đánh giá cao quy định liên quan đến quyền biểu quyết và tỷ lệ thông tin tối thiểu 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành giúp các trái chủ động nắm bắt thông tin về doanh nghiệp và dự án mà tôi đang bắt đầu tư.

Thứ ba, không điều kiện chào bán, nhưng yêu cầu chặt chẽ hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành

Quy định mới giải tỏa nỗi lo của thị trường khi doanh nghiệp được phát phiếu để cơ cấu lại nợ, FiinRatings cho rằng đây là một hướng đi đúng đắn và phù hợp với thông tin quốc tế về trái phiếu. Mặc dù vậy, hồ sơ chào bán và phương thức phát hành được yêu cầu cao hơn, do đó nhà phát hành phải thực hiện các chức năng và hồ sơ minh bạch thì mới có thể tham gia hoạt động phát hành trái phiếu.

Tư vấn, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong một số trường hợp

FiinRatings cho rằng đây là một hợp tác định hướng và phù hợp với tiền cảnh thị trường Việt Nam, cũng như hướng tới hoạt động thị trường hiệu lực và kết quả. Fptshop.com.vn

Về tác động, FiinRatings đánh giá với chính sách tình trạng và chờ định hướng trong nhiều tháng, Nghị định 65 sẽ gỡ bỏ nút thắt huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp. “Mặc dù kênh tín dụng ngân hàng cũng được điều chỉnh ở mức nhất định nhưng không thể đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, nhất là các ngành có nhu cầu vốn trung và dài hạn như bất động sản và năng lượng. Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của ngành rất yếu, thậm chí có những tháng chỉ có 1, 2 đợt phát hành của ngành, bởi vậy Nghị định 65 ra đời sẽ tạo ra động lực cho các nhà phát hành đủ điều kiện xây dựng phương án chào trái phiếu ”, FiinRatings nhìn nhận.

You may you quan tâm

Ngân hàng mua trái phiếu

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *