Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động HĐND

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm; Ủy viên tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết chủ tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có thường trực HĐND, ban thường trực UBMTTQVN, lãnh đạo các ban HĐND, văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm phát biểu khai mạc tọa đàm

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vấn đề cử tri của HĐND các cấp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra báo cáo và hồ sơ dự thảo quyết định kỳ họp HĐND trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí lựa chọn 2 chủ đề tại tọa đàm để trao đổi, bao gồm: kinh nghiệm nâng cao chất lượng công việc kiểm tra các báo cáo, dự thảo quyết định cuộc họp hội đồng; thực hiện và giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, hoạt động của HĐND huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến ​​xác nhận xung quanh giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra báo cáo, dự thảo quyết định tại kỳ họp Hội đồng thuộc các lĩnh vực cấm trách nhiệm; kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề …

Ủy viên tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết điều hành thảo luận tại tọa đàm

Đại diện các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham gia đóng góp ý kiến ​​tại tọa đàm

Theo các đại biểu, để nâng cao chất lượng ban hành quyết định của Hội đồng, sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động thẩm định cần thực hiện ngay từ giai đoạn xây dựng báo cáo, đề án, dự thảo quyết định đến hoạt động thẩm định động, họp thẩm tra và cuối cùng là tiếp thu, giải trình sau thẩm tra. Cùng với đó, phải nâng cao kỹ năng thẩm định cho các thành viên của Hội đồng huyện, thị xã, thành phố và chất lượng tham mưu của bộ phận tham mưu, giúp việc.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *