Uniswap bắt đầu hỗ trợ giao dịch NFT, 5 triệu đô la được Airdrop cho người dùng

Hiện người dùng có thể giao dịch NFT trên Uniswap – sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu trên Ethereum và Uniswap cũng như thông báo Airdrop 5 triệu đô cho người sử dụng sớm.

Người dùng Uniswap sẽ có thể giao dịch các bộ sưu tập kỹ thuật số trên các NFT Marketplace hàng đầu thị trường hiện tại như OpenSea, LookRare, Sudoswap, Larva Labs, X2Y2, Foundation, NFT20 và NFTX bằng cách sử dụng công cụ tổng hợp NFT của Uniswap.

– Quảng cáo –

Ngoài ra, Uniswap cũng thông báo Airdrop 5 triệu đô la cho những người dùng trước đây của Genie, 1 nền tảng NFT được Uniswap mua lại vào tháng 6.

Người sử dụng Genie sẽ nhận được airdrop 300 đô la cho các ví hoàn thành trên một giao dịch hoặc 1000 đô la khi nắm giữ Genie trước ngày 15/4/2022. Yêu cầu bồi thường dành cho người dùng được airdrop trong 12 tháng.

Ngoài ra, Uniswap sẽ khởi động chương trình khuyến mãi gas miễn phí cho 22.000 ví dụ đầu tiên mua NFT, với giới hạn khuyến mãi kéo dài ở mức 0,01 ETH.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *