Binance vừa hoàn tất gần 600 triệu USD BNB

Binance vừa hoàn tất gần 600 triệu USD BNB

Binance vừa hoàn thành công việc trị giá gần 600 triệu USD BNB – kế hoạch trị giá BNB diễn ra theo đúng cam kết của Binance.

Chuỗi BNB đã hoàn thành đợt bùng phát BNB lần thứ 22 và đây là đợt hồi BNB hàng quý đầu tiên của năm 2023. Đợt hoành bao gồm Auto-Burn cũng như Chương trình đốt tiền tiên phong.

– Quảng cáo –

Thông qua cơ chế Auto-Burn, Binance đã thu được tổng cộng: 2.064.494 BNB với giá trị ước tính bằng 575 triệu USD. In which:

  • Số BNB bị hủy bỏ từ Pioneer Burn Program là 7.181 BNB
  • Số BNB được thông báo thực tế thông qua cơ chế Auto-Burn là 2.057.313 BNB

ID giao dịch (TXID) để thu hồi BNB: Xem giao dịch

From when BNB and sàn giao dịch Vào đầu năm 2017, Binance đã cam kết thu được 100 triệu BNB hoặc một nửa tổng nguồn cung cấp từ việc lưu trữ thông tin.

Số lượng BNB bị khóa được tính toán tự động theo tính năng Auto-Burn BNB.

Xem thêm: Auto-Burn BNB: Cơ chế đốt BNB mới của Binance

binance bnb
Các đợt kích hoạt BNB của Binance

Tại thời điểm viết bài, giá BNB đã tăng lên mức 300 USD và vẫn chủ yếu dao động quanh khu vực này trong 2 ngày qua. Vì vậy, với 7 ngày qua đồng tiền này đã tăng 10% giá trị.

biểu tượng giá BNB

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *