Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin Công nhân viên kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân (02/10/1972 – 02/12/2022), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung bù, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư chúc mừng gửi tới hệ thống quản trị thế giới, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ. Tỉnh Ủy Công an tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Bộ trưởng.

Toàn văn Thư chúc mừng đồng chí Bộ trưởng.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *