Chứng chỉ điều khoản cấm cho biết Web3 sẽ là tương lai của Internet Trung Quốc

– Quảng cáo –

Giám đốc Cục Giám sát Khoa học và Công nghệ của Ban Điều hành Chứng chỉ Trung Quốc Yao Qian đã kêu gọi các tập đặc biệt vào Web3, coi đây là tương lai của Internet.

Yao đã viết một bài báo có tiêu đề “Web 3.0: The Internet new system is to near ”, nói về tầm quan trọng của công nghệ đang phát triển này và cách thế giới đang ở giai đoạn chuyển đổi từ Web2 sang Web3.

– Quảng cáo –

Yao dự đoán rằng Web3 sẽ xây dựng lại tổ chức định thức, mô hình kinh doanh của nền kinh tế Internet và dự kiến ​​sẽ cải thiện đáng kể hệ thống Internet sinh thái.

Cơ quan quản lý Trung Quốc tin rằng Web3 sẽ giải quyết các vấn đề về độc quyền, thiếu quyền bảo vệ riêng và các thuật toán độc hại trong Web2 một cách hiệu quả, đồng thời làm cho Internet trở nên cởi mở, toàn diện and an toàn hơn.

Trung Quốc vẫn duy trì lệnh đối với các loại kỹ thuật tiền tệ nhưng quốc gia này khá lạc quan về công nghệ nền tảng của blockchain và giờ đây, cơ sở hạ tầng Web3 như là công nghệ lớn quan trọng theo quốc gia this file trung.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *