Công nghệ thông tin ứng dụng trong thập lục, dự báo tình hình trường nông nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao dịch, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 975 / QĐ-TTg ngày 11-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin thập phân, dự báo tình hình thị trường nông nghiệp” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phân phối Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện và các đơn vị thực hiện rà soát, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trả lời đề thi thực hiện ứng dụng. Đồng thời kết nối, chia sẻ đa cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin, liên quan dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phân tích máy chủ, dự báo chuyên sâu, chính xác, kịp thời tình hình thị trường nông nghiệp; tham gia xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thị trường thông tin tại thành phố sau khi có hướng dẫn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý Nhà nước chuyên ngành và phát triển nông thôn (giai đoạn 2)…

Sở thông tin và nâng cấp chủ thông tin, mở rộng xích tải chia sẻ dữ liệu thành phố và kho dữ liệu được sử dụng chung trong trường hợp cần thiết, kết nối bảo mật, tích hợp, lưu trữ và chia sẻ thông tin dữ liệu suốt giữa các tập tin trung tâm của nông nghiệp và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Sở nông nghiệp và nông thôn Phát triển và các đơn vị liên kết trên địa bàn thành phố. Khoa học và tổ chức nghệ thuật thực hiện các nhiệm vụ của khoa học và công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Các quận, huyện phối hợp các cơ sở, ban, ngành liên quan thực hiện chủ đề; theo dõi tình hình thông tin thị trường nông nghiệp trên địa bàn, kỳ hạn gửi Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn theo dõi…

VĂN HOÀNG

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *