Công ty khai thác bitcoin lớn nhất thế giới Core Scientific đệ đơn xin phát triển

Hiện tại, theo các báo cáo, công ty khai thác Bitcoin từ đầu Khoa học cốt lõi đang trải qua một giai đoạn lao đao.

Công ty giao dịch công khai có trụ sở tại Hoa Kỳ được cho là đang hoạt động ập đơn xin bảo hộ phát hiện theo Chương 11 ở Texas.

Công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới Core Science sắp phá vỡ

Tìm hiểu rõ nguồn nội dung về tài chính của công ty đã xác nhận điều kiện tương thích với hãng truyền thông CNBC.

– Quảng cáo –

B.Riley tài chínhmột trong những chủ nợ lớn nhất của Core Scientific, đã viết một bức thư gửi đến các cổ đông và người cho vay của công ty vào tuần trước.

Vào thời điểm đó, nền tảng của nhiệm vụ tài chính lưu ý rằng việc phát triển sản phẩm là không cần thiết và đưa ra kế hoạch tài chính trị giá 72 triệu đô la. Thông qua đó, B. Riley hy vọng sẽ ngăn chặn Core Scientific đột phá sản xuất theo Chương 11.

Do giá Bitcoin bị đình trệ, tình hình tài chính của công ty ngày càng tồi tệ hơn. Vào tháng 9, công ty khai thác có trụ sở tại Hoa Kỳ đã giảm lượng giữ 1576 BTC trong bối cảnh áp lực bán gia tăng.

Tuy nhiên, báo cáo của CNBC chỉ ra rằng công ty vẫn đang tạo dòng tiền dương nhưng số tiền mặt đó không đủ để trả nợ cho thiết bị mà công ty đang thuê.

Cổ phiếu của công ty Core Scientific đã mất gần hết giá trị trong năm nay. Từ giao dịch trên 10 đô la vào đầu năm đến khi giảm xuống 0,21 đô la, CORZ đã ghi nhận mức giảm 98,02%.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *