Sở thông tin và Truyền thông: Diễn tập ứng phó sự cố an toàn mạng thông tin năm 2022

Sở thông tin và Truyền thông: Diễn tập ứng phó sự cố an toàn mạng thông tin năm 2022

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:19:28

79 lượt xem

Chiều ngày 4/10, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Tiền Hải, Sở Thông tin và Tổ chức truyền thông diễn ra ứng dụng sự cố toàn bộ thông tin mạng năm 2022.


Các tình thái đội ngũ khi bị hacker tấn công gmail tài khoản của một cá nhân tại buổi diễn tập.

Tại diễn đàn, Ban tổ chức thành lập 5 đội ứng phó cố an toàn mạng thông tin với 20 thành viên tham gia. Tình huống giả lập được đưa ra bởi nhóm hacker sử dụng quyền sử dụng, khai thác gmail dịch vụ của công ty A. Sau khi được quyền sử dụng, các hacker đã sử dụng gmail tài khoản của lãnh đạo công ty gửi mã độc đến các cơ quan cá nhân tài khoản có liên quan đến công ty A như nhân viên, khách hàng. Các cá nhân khi nhận được tin nhắn được gửi từ lãnh đạo công ty A rất tin tưởng mở ra đã tạo ra điều kiện để nhập hàng độc mã vào máy tính dữ liệu hệ thống; hacker sử dụng quyền điều khiển, thực thi luật pháp vi phạm. Trước tình huống đó, Ban tổ chức yêu cầu các đội tham gia tìm cách khắc phục lỗ hổng, điều khiển vi tính, hacker phương thức phân loại nhập, sử dụng quyền cá nhân tài khoản, tổng hợp sự cố, báo cáo về sự cố và khắc phục sự cố thông tin, tư vấn cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân bị tấn công bằng các biện pháp phục hồi nhằm giảm thiểu và phòng sự cố.

Con diễn tập ứng phó cố gắng an toàn thông tin mạng năm 2022, đóng góp phần bảo mật, an toàn thông tin trên không gian mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước; cá nhân thông tin, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ chế độ công nghệ, thông tin, hạn chế đến mức thấp nhất những phương hại trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Thắng

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *