Dev Polygon cho ra mắt hard fork vào tháng 1 để giải quyết tăng đột biến gas

Dev Polygon cho ra mắt hard fork vào tháng 1 để giải quyết tăng đột biến gas

Hard fork sẽ nhắm mục tiêu làm giảm tác động của việc tăng đột biến biến phí giao dịch và tổ chức lại chuỗi trên Polygon.

Các nhà phát triển của đa giác đã có hệ thống tốt nhất về việc tung ra bản nâng cấp phần mềm hard fork để giải quyết các giai đoạn tăng đột biến gas và tăng cường bảo mật cho các khối trên mạng sidechain.

– Quảng cáo –

Việc nâng cấp được đề xuất bởi các nhà phát triển của Polygon Labs, dự kiếnngã ba cứng sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 1 tới.

Nếu mọi sự việc diễn ra như chia sẻ, thì hard fork này sẽ giúp giảm đáng kể tác động của việc tăng đột biến phí giao dịch và đồng thời tổ chức lại chuỗi, từ đó cải thiện hiệu suất và bảo mật cho mạng Polygon.

Việc nâng cấp này đã được cộng đồng Polygon thảo luận một thời gian trên diễn đàn quản trị Polygon Technology.

Theo nhóm ngũ phát triển Polygon cho biết công việc hard fork là rất cần thiết tại thời điểm này:

“Nâng cấp là một phần của kế hoạch cải thiện khả năng kỹ thuật của Polygon. Mục tiêu đầu tiên của hard fork là làm cho Polygon an toàn hơn trước và mục tiêu thứ hai là tổ chức lại chuỗi”

Ngoài ra, việc tăng cấp sẽ làm giảm tốc độ của các đợt tăng ga bằng cách thay đổi “BaseFeeChangeDenominator” thành 16 từ 8 để làm thay đổi tốc độ nhẹ nhàng của cơ sở hạ tầng. BaseFeeChangeDenominator là một tham số xác định tỷ lệ nghịch với tốc độ mà cơ sở phí cho một giao dịch thay đổi, tùy thuộc vào yêu cầu hiện tại đối với khối không gian.

Giá trị hiện tại của BaseFeeChangeDenominator trên Polygon là 8 và các nhà phát triển đang đề xuất thay đổi nó thành 16. Mục tiêu của sự thay đổi này là làm dịu tốc độ thay đổi của phí cơ sở, giảm biến động của phí gas trong thời kỳ nhu cầu cao, dẫn đến trải nghiệm tốt hơn khi tương tác với chuỗi.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *