Điều chỉnh giảm 38,526 ha khu công nghiệp Đức Hòa III-Slico

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1129 / QĐ-TTg ngày 26/9/2022 chấp thuận điều chỉnh chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico .

Điều chỉnh giảm 38,526 ha khu công nghiệp Đức Hòa III - Ảnh 1.

Điều chỉnh giảm 38,526 ha khu công nghiệp Đức Hòa III.

Quyết định về điều chỉnh giảm quy mô diện tích khu công nghiệp từ 195,7906 ha xuống còn 157,27 ha (giảm 38,526 ha).

Về tổng vốn đầu tư của dự án, Quyết định giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính thức tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với mặt đất thực hiện dự án và công ty chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Tư vấn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp active the rule of PHÁP PHÁP.

UBND tỉnh Long An tổ chức kiểm tra và trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; giám sát, đánh giá dự án, trong đó lưu ý định rõ nguyên nhân khách hàng và chủ quản đến dự án chậm triển khai, làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có liên quan và nhà đầu tư.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan rà soát và thiết bị định mức có thể về công việc: (i) bảo đảm tuân thủ, thủ tục trong việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (ii) dự án xác định có đủ điều kiện.

Áp dụng quy định về việc xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với phạm vi điều hành (nếu có).

Theo dõi, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án. Trường hợp dự án không thực hiện đúng nội dung quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị xem xét áp dụng Điều 48 Luật Tư để chấm dứt hoạt động của dự án.

UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về việc xác định tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp tục giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp phép phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến ​​của các Bộ, ngành.

Đồng thời, trách nhiệm về sự phù hợp về vị trí của dự án với các quy hoạch có liên quan trong quá trình duyệt và dự án điều chỉnh; chỉ đạo các cơ quan có cập nhật vị trí liên quan và quy mô sử dụng đất của khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico vào quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021- 2025, an ninh đất chỉ tiêu của khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico is in only the land of khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ bổ sung cho tỉnh Long An tại Quyết định số 326 / QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy định và pháp luật về đất đai.

Không chuyển 38,5206 ha sang mục tiêu khác khi chưa được duyệt

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không chuyển diện tích khu vực công nghiệp được điều chỉnh giảm (38,5206 ha) sang mục tiêu sử dụng khác đất khi chưa được cấp phép có quyền phê duyệt. Trường hợp có phạm vi hoặc không bảo đảm đủ điều kiện cho phép chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất đối với phần này đất nền thì phải có giải pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; this use of this section is must phù hợp với yêu cầu và hệ thống nhất định với kiến ​​nghị của UBND tỉnh Long An đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi đề xuất điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp Đức Hòa III.

Bảo mật hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; không để khiếu nại, khiếu kiện.

Việc quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại phần giảm bớt của khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản và khác pháp luật có liên quan, không làm thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Long An xem xét công việc điều chỉnh các nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo vấn đề của nhà đầu tư theo thẩm quyền, bảo đảm tuân theo quy định của pháp luật luật và phù hợp với sự điều chỉnh chủ dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Phối hợp các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư xây dựng phương án bảo mật và các công trình công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Giám sát triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sài Gòn – Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số lượng cung cấp và tổ chức, triển khai thực hiện theo dự án quy định của pháp luật.

Bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan có giám sát liên kết chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *