Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lâm Thao

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thành Nam giải đáp các kiến ​​nghị của cử tri huyện Lâm Thao

Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Lâm Thao và 200 cử tri của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cử tri xã Phùng Nguyên bày tỏ ý tưởng trước những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lâm Thao trình bày suy nghĩ trước những người đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề xuất kiến ​​nghị một số nội dung như: Giải quyết việc tranh chấp đất để tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân; Tools of the people in the current quy chế dân chủ; chất lượng bệnh viện cần đi đôi với công việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị trang; cần thang đánh giá trình độ ngoại ngữ của y, bác sĩ; xem xét bổ sung cơ chế đặc thù cho hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung quy định vốn góp của các tác giả thành viên; sửa đổi, bổ sung các ưu tiên chính sách để nâng cao hoạt động của xã, tổ hợp tác.

Lãnh đạo huyện Lâm Thao trả lời ý kiến ​​của cử tri thẩm quyền cấp huyện

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Lâm Thao đã trả lời một số ý kiến ​​của cử tri thẩm quyền cấp huyện. Các kiến ​​nghị lại, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho cử tri trong kỳ họp tiếp theo.

Liên Linh

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *