Việt Nam đang chuẩn bị luật mới hạn chế đăng tin tức?

Xã hội người dùng tại Việt Nam

Hình ảnh nguồn, những hình ảnh đẹp

Shotcut image,

Luật mới sẽ tạo ra pháp nền nền tảng để kiểm tra phát tán tin tức trên nền tảng nền tảng như Facebook và YouTube

Hiện thông tin xuất hiện trong tiền cảnh giới Việt Nam vẫn buộc chặt kiểm soát thông tin và tin tức, theo Reuters.

This new law was a projected the company before the end of the year, the chi tiết vẫn chưa được đưa ra.

Luật mới sẽ tạo ra nền tảng nền tảng giải pháp cho việc kiểm tra phát tán tin tức trên nền tảng nền tảng như Facebook và YouTube khi giao dịch kiểm duyệt nội dung cho các nhà cung cấp nền tảng, hai nguồn tin cho biết.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *