Ethereum transaction key

– Quảng cáo –

Ethereum giao dịch giảm mạnh từ tháng 11

Chi phí giao dịch trên mạng Ethereum đã giảm đáng kể từ sự kiện DeFi Summer 2021 và NFT bùng nổ.

Theo dữ liệu từ The Block, chi phí giao dịch của Ethereum đã được ghi nhận mức thấp nhất từng có trong hai năm qua, tính đến ngày 22 tháng 9.

– Quảng cáo –

chi phí ethereum giao dịch

Mặc dù chi phí giao dịch đang chạm mức thấp mới, nhưng Ethereum số lượng giao dịch và người dùng hoạt động hàng ngày không giảm. Xem xét tổng số giao dịch và các địa chỉ đang hoạt động trên mạng Ethereum, cả hai hệ thống này đều phát triển. Cụ thể cả hai đều tăng lần lượt khoảng 20% ​​và 60% trong cùng một khung thời gian hai năm.

Theo dữ liệu của The Block, chuyển Uniswap, OpenSea và ETH là những hợp đồng thông minh tiêu tốn gas (chi phí để thực hiện một giao dịch) cao nhất trong tháng qua.

Trong suốt 14 tháng, OpenSea đã đóng góp một phần lớn vào lượng tiêu thụ khí nhưng giảm đáng kể từ tháng. OpenSea đã tiêu thụ 230.000 ETH hoặc khoảng 16.400 ETH hàng tháng (MoM). Nhưng trong vòng 30 ngày qua, số MoM này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của MoM là khoảng 1.100 ETH.

Điều này tạo ra các giao dịch khác trên mạng Ethereum, chẳng hạn như chuyển đổi tài khoản và trao đổi mã thông báo, có chi phí cao hơn. Làm giảm phí giao dịch của Ethereum có thể làm hoạt động của OpenSea đáng giá và người sử dụng chuyển sang các chuỗi khối thay thế khác nhau để tìm kiếm các giao dịch rẻ hơn.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *