Giá trị khóa trong Defi đã giảm hơn 25% kể từ khi FTX sụp đổ

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong tài chính phi tập trung (defi) đã giảm 25,5% từ 55,94 Tỷ đô la vào ngày 5 tháng 11 xuống còn 41,67 Tỷ đô la. la.

Tài chính phi tập trung (defi) đã phải chịu đựng rất nhiều mất mát từ thất bại của FTX khi tổng giá trị bị khóa (TVL) trong defi đã giảm 25,5% value in 37 days.

– Quảng cáo –

Tại thời điểm bài viết, TVL được tính là 41,67 tỷ USD and has giảm 1,63% in 24 timequa.

Giao thức bất chấp Makerdao có TVL lớn nhất hiện tại với 6,26 Tỷ đô la giá trị bị khóa và Tỷ lệ hợp lệ của hệ thống là 15,02%.

Số liệu của Defillama.com chỉ ra rằng trong tháng trước, TVL của Makerdao đã giảm 8,41%.

Theo sau Makerdao, các giao thức xác định đầu tiên về TVL lần lượt bao gồm Lido, Aave, Curve, Uniswap, Convex Finance, Justlend, Pancakeswap, Compound Finance và Instadapp.

In number top 10, Aave chứng kiến ​​khoản thả hàng tháng lớn nhất sau khi giảm 15,18% value in 30 day.

Other face, number of TVL tài chính lồi đã tăng 43,87% trong tháng trước. Ethereum giữ giá trị khóa cao nhất trong số tất cả các chuỗi khối với 23,98 tỷ đô la, tương đương với 57,55% tổng giá trị bị khóa.

Binance Smart Chain (BSC) có TVL lớn thứ hai, với tính toán 4,99 tỷ USD hay chiếm 12,04% tổng số.

Đánh giá về kích thước TVL, theo sau Ethereum và BSC là Tron, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism, Fantom, Cronos và Solana.

Tổng khối lượng giao dịch trong bảy ngày, trên tất cả các request liên chuỗi to the date 12 month 12,ước tính là 810,67 triệu đô la.

Toàn bộ nền tảng token nền tảng hợp đồng thông minh kinh tế là 261 tỷ đô la và giảm 2,3% trong 24 giờ qua.

Trong 62 ngày qua, token nền tảng hợp đồng thông minh nền kinh tế đã giảm 7,77% từ 283 tỷ USD xuống còn 261 tỷ USD hiện nay.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *