Gỡ khó khăn về thuốc, tư vấn y tế để vận hành sức khỏe cho người dân

BTO-Ngày 27/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương để lấy ý kiến ​​đối với dự thảo ” Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30 / 2021 / QH15 của Quốc hội về phòng chính sách, Covid-19 dịch vụ ”. Ở điểm cầu Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ sở, ngành tham dự hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo, để ứng phó kịp thời, sớm ổn định và kiểm tra dịch vụ Covid – 19, đưa đất nước trở lại trạng thái “bình thường mới”, trên cơ sở xuất đề của Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021 / QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 30).

z3756354251910_e7757d671e29a04d3896e67af6069a68.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ hội nghị.

Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30 tạo ra cơ sở pháp lý chắc chắn góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện, tạo điều kiện cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, linh hoạt chỉ đạo tác vụ, chống dịch Covid-19, huy động toàn bộ hệ thống tham gia phòng, chống dịch; thể hiện sự tưởng tượng, đồng hành cùng Chính phủ trong phòng, chống dịch. Nội dung cơ bản của quyết định, Phủ chính đã thực hiện quản lý ngân sách nhà nước và giải pháp tiết kiệm chi phí để bổ sung nguồn phòng, chống dịch theo quy định.

Có thể nói, các biện pháp phòng, chống dịch cho đến nay cơ bản là đúng hướng, kịp thời và hiệu quả, hai thời điểm chuyển hướng chiến lược của công tác phòng, Covid-19 dịch thuật đúng đắn, kịp thời định nghĩa đến sự phát triển kinh tế, xã hội, vận tải sống còn của đất nước, dân tộc trong thời gian bình thường, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, mạng lưới của nhân dân.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành, địa phương thảo luận, góp ý về sự cần thiết ban hành Nghị quyết số 30, những kết quả đạt được và đề xuất ý kiến ​​tiếp tục kéo dài thực hiện Nghị quyết số 30 trong time to.

Kết quả đề nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam định, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự kết thúc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã kiểm tra hiệu quả dịch vụ Covid-19. Nhiều giải pháp, chính sách đã được ban hành, triển khai, vận dụng, trong đó có Nghị quyết số 30 của Quốc hội để tạo cơ sở giải quyết các vấn đề, khó khăn trong công việc, chống dịch tại cơ sở vì thế.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế tiếp thu ý kiến ​​đóng góp ý kiến ​​của các bộ ngành, địa phương để hoàn thiện bản báo cáo theo đúng quy định thời gian. Trong đó, cần bổ sung thêm một số khó khăn, vướng mắc về mặt chế độ trong triển khai thực hiện; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các kiến ​​nghị về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 30 trong thời gian tới.

Covid-19 dịch hình còn tồn tại phức tạp, khó lường, Phó đề tướng các phương pháp tiếp tục triển khai quyết định trong công tác tiêm phòng xin và nhanh chóng tháo gỡ khó khăn về thuốc, vật liệu tư vấn y tế tại các cơ sở của địa phương mình, để phục vụ sức khỏe cho nhân dân.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *