Goldman Sachs dự kiến ​​Apple sẽ ra mắt sản phẩm Metaverse vào đầu năm 2023

VR nền tảng được thiết lập để phát triển nhanh chóng vào năm 2023 và doanh số bán sản phẩm này sẽ phụ thuộc vào số lượng tiện ích mà người dùng có thể thu được từ việc sử dụng chúng, lưu ý cho biết thêm VR có thể trở thành một phần not missing of work from the Xa if some problem is used to giải quyết.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *