Hội nghị tổ chức Đảng ủy quyền Ban chấp hành khối Đảng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối VHTT-DL phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 4/10, Đảng ủy Khối cơ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết xây dựng Đảng quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2022. Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở VHTT-DL chủ trì hội nghị.

Trong quý III năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công việc, tình hình tư tưởng, ổn định tư tưởng, quản lý, đặc biệt là những đơn vị có nhiều bức xúc, bất ổn định. . Hệ thống xây dựng tổ chức tác dụng được cố định theo thiết bị định hướng, hiệu quả; cập nhật kịp thời các quy tắc, hướng dẫn của Đảng khóa XIII; nguyên tắc dân chủ trung tâm trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện giám sát; công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và tổ chức thực hiện. Các đoàn thể chủ động bám sát kế hoạch của năm và tình hình thực hiện công việc để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên. Tính đến cuối tháng 9/2022, 26 viên nén khối Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy cơ sở vẫn còn một số mặt hạn chế: công ty quản lý cấp ủy cơ sở giai đoạn 2025-2030 còn chậm; Cấp độ chưa đúng mức độ cho công việc, công ty phát triển chưa được quan tâm đúng mức …

Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối, trong quý IV / 2022, các cơ quan cấp ủy trực thuộc Khối quan tâm tổ chức hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc giai đoạn 2022-2025 and the plan for the level of the period of 2025-2030. Đồng thời chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai xây dựng không gia văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình tại các đơn vị hoạt động đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, chia sẻ rộng rãi in Block; lãnh đạo tốt công tác truyền thông, giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt, định hướng cán bộ, tập thể, quần áo trong Đảng bộ, đấu tranh chống lại các phương pháp thường xuyên. địch, xấu thông tin, độc trên internet.

This is the Party, the block of the total results of the 5 year of the rule of the Ban Thường vụ Thành ủy và Thực hiện Quy hoạch nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *