Hội thảo tin học ứng dụng trong công việc thực thi

(LĐ online) – Ngày 24/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Cơ sở Agribank Lâm Đồng tổ chức hội thảo ứng dụng tin học trong công việc cho hơn 90 đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại đơn vị trí.

Hội thảo tổ chức giới thiệu về các kỹ năng học văn phòng thông qua giới thiệu tương tác, làm việc nhóm, đồng thời tổ chức cuộc thi giữa các nhóm bao gồm: Cuộc thi Anh hùng bàn phím; Cao thủ Word; Chuyên gia Excel và chia sẻ các mẹo trong quá trình thực hiện.

Bà Đào Thị Việt Lê – Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo, hoạt động của Agribank Lâm Đồng tiếp tục ổn định và phát triển với nhiều thành phần ghi nhận xứng đáng. Tổ chức hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ học tập giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có cơ hội học hỏi lẫn nhau, đồng thời giúp cải thiện kỹ năng học tập, hỗ trợ các bạn trong quá trình tác nghiệp service nhanh chóng, công việc nâng cao hiệu quả chính xác. This is coi to the service important center, the top in the big number at Agribank.

HOÀNG YÊN

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *