Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX

Ngày 1-10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX với chủ đề “Vì một Quảng Ninh: Đổi mới, sáng tạo”.

Quảng Ninh is the local method can thao to the high development, big strong, has manyactus; phong trào TDTT cho mọi người phát triển rộng khắp tỷ lệ dân số thường xuyên tăng từ 29% năm 2015 lên gần 40% năm 2020.

Lễ khai mạc có sự tham gia của gần 5.000 người, bao gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng; nghi thức của lễ khai mạc; đồng diễn nghệ thuật TDTT. Đồng diễn thể thao riêng gồm 3 chương trình: Quảng Ninh-Vùng đất trầm tích văn hóa; TDTT Quảng Ninh vững chắc trên đường mới; khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: HÀ PHONG

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh năm 2022

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh năm 2022

Ứng phó với bão số 2: Từ 12 giờ ngày 10-8, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép các phương tiện thủy ra khơi

Ứng phó với bão số 2: Từ 12 giờ ngày 10-8, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép các phương tiện thủy ra khơi

Bão số 1 giật cấp 15 cách Quảng Ninh khoảng 350km

Bão số 1 giật cấp 15 cách Quảng Ninh khoảng 350km

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *