Khoa học phát triển và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Chiều 23/9, tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Phú Yên, đồng chí Trần Hữu Thế – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mỹ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, với sự tận tâm, tinh thần sáng tạo và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN, cùng sự hợp tác ngày một chiều rộng của các doanh nghiệp, khoa học, công nghệ và thay đổi mới sáng tạo ở nước ta đã tạo ra nhiều thành tựu KH&CN được ứng dụng nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Khoa học và công nghệ có thể hiện vai trò quan trọng trong việc đóng góp năng lượng tổng hợp tiền tố (TFP) của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm đạt 45%, yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội đề ra là mức 30-35%, tốc độ tăng tốc độ lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,88% / năm, cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2011-2015 là 4,24% / năm, đưa Việt Nam trở lại to water with the major power of lao động cao nhất trong khối ASEAN và cũng là một trong những quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất ở Châu Á. Chỉ số mới sáng tạo toàn cầu (GII) của nước ta liên tục được cải tiến, hiện ở vị trí thứ 42/131 quốc gia / nền kinh tế, tăng 17 bậc so với năm 2016. Nhiều công nghệ mới, tiến trình tiến trình tạo ra, tiếp thu, làm chủ và áp dụng trong các doanh nghiệp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc tham gia hiệu quả các chuỗi cung ứng toàn bộ yêu cầu.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực hiện và so với các trường khác, thị trường KH&CN còn chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc. Do đó, phát triển KH&CN phát triển một cách mạnh mẽ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy khoa học phát triển, công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo để tạo ra sự thay đổi về năng lượng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ mạng lần thứ tư. This also is the request has been given in the văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại tỉnh Phú Yên, điểm kết nối cung – cầu công nghệ Phú Yên đã đi vào hoạt động vào năm 2018. Đây là 01 trong 08 điểm kết nối cung – cầu công nghệ trên cả nước, có chức năng tư vấn công nghệ, kết nối đầu tư tài chính – công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trực tuyến … nhằm tạo ra những chuyển đổi tích cực giúp thúc đẩy hoạt động động ứng dụng và chuyển công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Công ty hỗ trợ, phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN được tỉnh chú trọng và quan tâm, số lượng các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp KH&CN được thành lập hàng năm tăng dần. Tỉnh hiện có 13 tổ chức KH&CN (09 tổ chức KH&CN set up and 04 tổ chức KH&CN out of the set) and 04 doanh nghiệp KH&CN; có 03 doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý nhà nước về phát triển trường KH&CN tỉnh Phú Yên vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, mạng Lưới tổ chức và quản lý phát triển chưa được quy hoạch đầy đủ ở các ngành học, các cấp; dịch vụ hệ thống KH&CN Còn yếu về chất lượng cơ sở, năng lực cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. CKH&CN tổ chức công khai triển khai thực hiện theo chế độ chủ, tự chịu trách nhiệm hoặc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp KH&CN còn rất ít …

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Với chủ đề: “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”, Hội nghị này có nghĩa là rất quan trọng để đánh giá tình hình, nhận diện đúng các hạn chế, tồn tại, khó khăn, công thức, từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường khoa học công nghệ (KHCN). Thông qua đó để trường này thực sự trở thành con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất KHCN biến thành năng lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ mới có khoa học hàm lượng cao, tạo sức mạnh vượt trội của nền kinh tế.

Thị trường KHCN ở nước ta là một trong những trọng yếu tố trong chế độ kinh tế thị trường định hướng XHCN. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đầu tư, đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan, thị trường KHCN bước đầu được định hình, phát triển và đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và so với một số trường khác, thị trường KHCN phát triển chậm, nhiều câu hỏi, không liên kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng nhu cầu sản xuất, kinh doanh…

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được xác định: “Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với xây dựng quốc gia cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ. Kết nối có hiệu ứng kết quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các ứng dụng trung tâm và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương. nghệ… ”.

Do đó, phát triển mạnh mẽ thị trường KHCN is a in the service, decals the Yếu tố thúc đẩy khoa học phát triển, công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo để quản lý năng lượng, chất lượng, hiệu quả, tăng trưởng sức cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ mạng lần thứ tư.

Mỹ Luận

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *