Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 gia nhập toàn cầu giá trị chuỗi

Theo thống kê của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), tính toán cuối năm 2021, Việt Nam đã có gần 860 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 15,3 ứng dụng xã phi nông nghiệp và khoảng 5 , 1 triệu hộ kinh doanh (trong đó khoảng 1,6 triệu hộ có thuế số). Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã lên đến hàng triệu người.

Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt như kỳ vọng. Doanh nghiệp phát triển về số lượng chưa đạt tiêu đề và số 1,5 triệu doanh nghiệp đến năm 2025 vẫn là công thức lớn.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, 9 tháng năm 2022, cả nước có 163,3 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Binh đoàn một tháng có 18,1 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động quay trở lại. Nhưng ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi trường là 112,7 các doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước; The month of a month bình quân có 12,5 doanh nghiệp rút lui khỏi trường

Toạ đàm “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tiền bối công nghiệp, hiện đại hóa và cách mạng công nghệ 4.0”.
Toạ đàm “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tiền bối công nghiệp, hiện đại hóa và cách mạng công nghệ 4.0”.

Phát biểu tại tọa đàm “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tiền bối công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cách mạng công nghệ 4.0” do VCCI phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày Ngày 29/9, TS. Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đánh giá, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đang chịu tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghệ 4.0.

Theo đó, sự phát triển của công nghệ hoàn toàn mới với các công nghệ kỹ thuật số, kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… đã thay đổi doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi toàn diện, sử dụng hàm lượng công nghệ và chất xám nhiều hơn để cải thiện phương thức kinh doanh, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phong cách làm việc đậm đặc.

Special, theo TS. Nguyễn Hoa Cương, sự nổ tung của kỷ nguyên trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tạo ra hội nghị tư vấn, “cơ chế” tinh thần khởi nghiệp mới sáng tạo, góp phần vào thế hệ nhân doanh nghiệp mới mê kinh doanh và trẻ tuổi. Với 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, Việt Nam đang trở thành quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp cao nhất Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Viện Kinh tế Việt Nam, những công nghệ mới ra đời đang giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao năng lực và hiệu quả, giảm chi phí vận hành, thay đổi mô hình hình kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, từ đó có thể đưa ra sản phẩm định dạng trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những sự thay đổi trên, một mặt giúp các doanh nghiệp thích nghi tốt với tiền cảnh mới của cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng tạo ra những “kẻ thua cuộc” bị bỏ lại phía sau và bị đào I don’t get the time and full time to the way of the network 4.0.

Nguyên nhân là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với những người hỏi rất cao và nhiều công thức trong bối cảnh doanh nghiệp còn hạn chế về khoa học công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển không tương xứng và phụ thuộc vào công ty khu vực; Mức độ sẵn sàng ứng dụng nghệ thuật không cao; miss high quality quality. Trong đó, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách chế độ về vốn, quy mô…

Do đó, theo các chuyên gia, tham gia và bắt sóng kịp thời cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, trước tiên phải khuyến khích doanh nghiệp công nghệ biến, chế tạo đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu và phát triển, nâng cấp công nghệ cao. Song song với đó là quá trình chuyển đổi công nghệ, từ việc sử dụng công nghệ thấp sang các ngành học có sử dụng công nghệ cao, đẩy mạnh quá trình cấu trúc lại kinh tế để nâng cao năng suất, toàn bộ giá trị chuỗi nhập khẩu …

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *