Kinh nghiệm từ Thừa Thiên Huế »Báo Phụ Nữ Việt Nam

Để nhanh chóng đưa ra Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, vào cuộc sống hiệu quả, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong Hội hoạt động.

“Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hội hoạt động” được xác định là 1 trong 3 mật mã trong Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, sắp xếp tập trung, tổ chức Chức năng cơ quan chuyên trách Hội các cấp, vận hành theo cơ chế thông tin từ cấp tỉnh đến phần mềm thông tin cơ sở. Hướng dẫn sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản iOffice và bộ phận quản lý phần mềm, hội viên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sử dụng các hội đồng mạng trang trong công việc truyền thông.

Thực hiện ảo thuật này, từ ngày 24/3 đến 23/5/2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI ”. Sau 8 tuần tổ chức, has 43.999 lượt người dự thi. Con cái thi giúp bộ quản lý, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu hơn về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, tạo ra sự việc nhất định về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, góp phần đưa ra các quyết định vào cuộc sống.

Với hội nghị cấp tỉnh, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, truyền thông trực tuyến theo hình thức đã được nhiều nơi triển khai. Đơn cử, cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông, Nghị quyết 05-NQ / TU, Nghị quyết 06-NQ / TU của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Huế, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh và Phụ nữ TP. Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 ”do Hội LHPN TP. Huế tổ chức, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, hội viên phường Phú Hậu (TP. Huế), chia sẻ, chỉ cần những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, chị có thể tham gia cuộc thi mọi lúc, mọi nơi. Với this format, mặc dù không tổ chức truyền thông, Hội LHPN TP. Huế can thiệp những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Luật thành viên. Trước đó, Hội LHPN thị xã Hương Trà tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp tới Bộ phận, hội viên phụ nữ theo hình thức trực tuyến.

Tại sao cấp cơ sở, việc sử dụng các mạng nền tảng xã hội như zalo, facebook để phục vụ hoạt động truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thi trực tuyến cũng tích cực được triển khai.

Show nay, Hội LHPN tỉnh, 100% Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố đều được xây dựng các tài khoản, fanpage trên facebook, zalo nhóm… để chia sẻ thông tin hoạt động Hội. Ngoài ra, 843 chi hội trên địa bàn có nhóm Zalo riêng để thông tin về các hoạt động, văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên. Special, before that, in the first warning of the Covid-19, Hội các cấp trong tỉnh tận gốc nền tảng công nghệ Hue-S để tuyên truyền phòng, chống dịch; kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ sản xuất; kết nối giải quyết công việc cho lao động nữ bị mất việc làm ảnh hưởng của dịch vụ Covid-19…

Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong thay đổi mới hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN còn đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến thích ứng với tình hình dịch vụ Covid-19.

Use the online room meeting online is not only open width and object is supply information, details by time, chi phí đi lại mà còn góp phần tích cực vào công việc mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc lãnh đạo, chỉ đạo, sự điều hành của lãnh đạo Hội LHPN các cấp. Cũng từ trực tuyến mô hình phòng họp, đội ngũ cán bộ Hội luôn tìm kiếm những phương thức truyền đạt hiệu quả thông tin, sinh động. Đơn cử, báo cáo, thay vì cách làm truyền thống là bản trình bày được phát thì nay hầu hết các bản báo cáo đều không có giấy, được trình bày trên Powerpoint ứng dụng. Với this method, cô đọng thông tin, sinh động lại dễ tiếp cận.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

Để tiếp tục thực hiện tốt quyền phá vỡ này, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra những giải pháp như: Tăng cường tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp bằng định dạng chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của LHPN tỉnh và qua nhóm trên mạng xã hội của hội cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ ngũ cấp. nhân rộng các cá nhân, hình dạng tập tin trong công cụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hội hoạt động. Thay đổi mới định thức phụ nữ, thu hút hội viên qua mạng xã hội, tạo cách thức linh hoạt cho phụ nữ khi tham gia hoạt động Hội; hình thành mạng lưới cộng đồng phụ nữ do Hội chủ quản trị hoặc tham gia ban quản trị. Hướng dẫn, hỗ trợ Cập nhật bộ quản lý và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hội viên…

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *