Một cách gỡ khó khăn ở cơ sở dữ liệu

Sau chương trình gỡ bỏ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Sở Y tế với các thành viên, người lao động tại các cơ sở y tế đã cho thấy hiệu quả tích cực từ chương trình này, nhiều khó khăn, tồn tại “mổ xẻ” xẻ ”và đưa ra những người phục hướng.

Viên chức y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên màn hình trở ngại về sự phát triển trong thời gian tới.

Trăn trở chính sách chế độ, thu nhập, đơn vị phát triển

Tại 2 chương trình gỡ bỏ, đối thoại trực tiếp với các thành viên, người lao động đang tác động tại Bệnh viện Phổi tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh nhận được rất nhiều ý kiến, mong muốn được bảo đảm bởi chính sách chế độ, đề xuất tăng cường chính sách chế độ, trình bày những khó khăn của thành viên y tế khi mức thu nhập thấp, không được bảo đảm cuộc sống.

Ông Lê Hoàng Anh, Trưởng khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bạch: “Nhìn lại thu nhập của viên chức năng đa số còn thấp, nhất là bác sĩ mới ra trường, thu nhập không đủ lo cho cuộc sống, nên rất khó bám đơn vị, trong khi chi phòng chính sách chế độ, Covid-19 chậm dịch, thu nhập tăng thêm nhiều tháng nay không có. Trung tâm có 3 khoa có thể tạo thu nhập nhưng Khoa Xét nghiệm thì thiếu chất hóa học; Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp chưa phát huy được sức khỏe; Tiêm dịch vụ thiếu xin. Mong muốn lãnh đạo Sở Y tế hỗ trợ người tháo gỡ khó khăn, để các khoa học có thể phát triển, tăng cường nguồn thu ”.

Cùng trở ngại với sự phát triển của khoa, ông Lê Thanh Phong, Trưởng phòng Khám tư vấn điều trị, phòng chống bệnh không nhiễm và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chia sẻ: “Tình trạng vắc-xin khiến chúng tôi mất nhiều thời gian để giải thích, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng về dịch vụ tiêm. Mong muốn sớm đấu thầu mua vắc xin, bảo đảm được hoạt động tiêm phòng dịch vụ, tăng nguồn thu, viên chức có thu nhập tăng thêm, an tâm tác nghiệp ”.

Nhiều khó khăn cũng được cập nhật tại đối thoại ở Phổi bệnh viện. Ông Danh Sóc Kha, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh, cho biết: “Bệnh viện thiếu nguồn nhân lực điều dưỡng, bác sĩ. So with the compile is interface, is missing 10 compile, is need to compile that, bác sĩ chuyên khoa. Nhiều máy thở ở Trung tâm ICU điều trị bệnh nhân Covid-19 hư hỏng cần sửa chữa để bảo đảm bệnh hoạt động ”.

Viên chức y tế hai đơn vị này cũng mong muốn sớm được chi trả phụ cấp bảo hiểm Covid-19 dịch từ năm 2021 đến nay.

Add tin cậy từ debugging, đối thoại

Trước các vấn đề được đặt ra tại đối thoại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế phân tích, làm rõ và hướng dẫn từng vấn đề cho đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế, chia sẻ: “Công ty tổ chức, quản lý, thực hiện các chính sách chế độ ở hai đơn vị có một chức năng chưa hài lòng, tại sự giải thích chương trình tháo gỡ nút trong chức năng, người lao động. Chưa có chủ đề đấu thầu, có tâm lý ngại. Tổ chức tác nghiệp tại đơn vị không hợp lý chỉ đạo điều chỉnh. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh chỉ được xây dựng lại chức năng nhiệm vụ để duyệt duyệt, sắp xếp lại các nhân sự của khoa, phòng cho phù hợp theo chủ đề làm việc. You must build the service, phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn để thu hút khách hàng. Kiểm tra kinh nghiệm và điều chỉnh để quản lý hiệu quả đơn vị hoạt động, chủ động tham khảo các phương án phòng, chống truyền nhiễm bệnh. Lãnh đạo sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn của cơ sở phối hợp, hướng dẫn cho 2 đơn vị khắc phục những khó khăn sớm nhất ”.

Từ gỡ chương trình, đối thoại theo hai đơn vị Bệnh viện Phổi tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh đã cho thấy hiệu quả tích cực. Ông Danh Sóc Kha, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh, trình bày: “Tất cả các vấn đề đều được cập nhật, trao đổi, phản hồi tại buổi gặp gỡ, đối thoại đều được đưa ra hướng giải quyết. Những vấn đề có thể gỡ bỏ ngay thì trả lời, giải thích, hướng dẫn, còn những vấn đề chưa phục hồi được lãnh đạo Sở hướng dẫn và sẽ hỗ trợ để phục vụ bệnh viện nhanh nhất, nhất là trang thực thi thiết bị làm hỏng hư hỏng hư hỏng nhân điều trị Covid-19 “.

Tương tự, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh đã được nghe giải thích và rõ ràng thông tin về những câu hỏi liên quan đến chính sách chế độ, biết được định hướng, chia sẻ khó khăn với cơ quan góp phần xây dựng niềm tin, viên chức y tế công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở y tế phát triển.


Theo lãnh đạo Sở Y tế: Tới đây, sẽ tiếp tục tổ chức chương trình gỡ bỏ, đối thoại tại các cơ sở y tế khác để nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thành viên y tế lao động, kịp thời ghi nhận những khó khăn của cơ sở vật chất để phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo vệ sức khỏe Nhân dân của ngành.


Trên các tỉnh có 75 cung cấp y tế, phòng khám đa khoa các khu vực; 8 trung tâm y tế huyện; 6 chi cục, trung tâm tỉnh; 5 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện với tổng số trên 3.200 công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *