New report on the access up the information for source of Covid-19

New report on the access up the information for the source root Covid-19 - image 1

Xử lý sinh phẩm mẫu trong phòng thí nghiệm

“Các nhà nghiên cứu độc lập vẫn chưa thực hiện được cuộc điều tra đối với những phòng thí nghiệm. của virus gây covid-19-giam-tuong-doi-nhanh-sau-tiem-3-5-thang-post1493177.html “title =” Hiệu lực của bệnh xin phòng Covid-19 giảm tương đối nhanh sau khi tiêm 3 – 5 tháng “> Covid-19. Đây là bản báo cáo được thực hiện bởi tờ tạp chí Covid-19 của tạp chí y khoa Lancet(văn phòng có trụ sở tại Mỹ, Anh, Trung Quốc).

Các chuyên gia độc lập cũng không tiếp cận được nghiên cứu ở covid-19-tai-can-cu-my-post1104159.html “title =” Vì sao Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 tại căn cứ Mỹ? “style =” background-color: rgb (255, 255, 255); “> phòng thí nghiệm Vũ Hán, đặt tại thành phố Trung Quốc ghi ca khúc đầu tiên Covid-19.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng không muốn tiết lộ chi tiết hoạt động Nghiên cứu trên đất Mỹ về các virus liên quan SARS-CoV. Sau thời gian đối mặt sức ép phải công khai theo quy định của Đạo luật.

Báo cáo thừa nhận thiếu dữ liệu cần thiết về nguồn gốc SARS-CoV-2 đến nay vẫn ngăn các nhà nghiên cứu Xác định nguồn gốc có thể có virus gây ra toàn bộ dịch vụ.

Hiện các nhà nghiên cứu vẫn nghiêng về hai giả thuyết có thể, bao gồm một sự kiện lan tự nhiên (một người nhiễm virus từ động vật) và sự cố liên quan đến nghiên cứu hoạt động.

N

Trong đó, giả thuyết thứ hai đề cập đến trường hợp một nhà nghiên cứu có thể kiểm tra virus có nguồn gốc tự nhiên tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm, hoặc trong phòng thí nghiệm với virus có thể đánh dấu vì mục đích đó .

“Cuoi tuan tra loi virus ban dau cần nỗ lực tiếp cận không thiên vị, độc lập, minh bạch và bình thường, được sự hỗ trợ của tất cả các phủ chính trên thế giới”, báo cáo kết luận.

Tháng 2.2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng nhiều virus có khả năng gây lây nhiễm Covid-19 từ một động vật, có thể là người mới, được hát.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9, một bản báo cáo của Israel kết hợp tự luận có lẽ không nên bị lỗi cho Covid-19 dịch, vì đến nay vẫn chưa có chứng cứ chứng minh sự liên kết giữa các bản dịch và đầu tiên. .

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *