Nghị sĩ Tom Emmer cho biết sự sụp đổ của FTX không phải là lỗi của tiền điện tử

Nghị sĩ Tom Emmer, đã yêu cầu cả cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của FTX.

“Đây không chỉ là sự thất bại của FTX,” Emmer cho biết trong chương trình Fox Business. “Đó là sự thất bại của tài chính tập trung và sự thất bại của Sam Bankman-Fried.”

– Quảng cáo –

Nghị sĩ Hoa Kỳ của đảng Cộng hòa cũng nêu lên sự sụp đổ của FTX là sự thất bại về đạo đức kinh doanh, sự giám sát của chính phủ và các thủ tục pháp lý.

“SEC đã làm việc với Sam Bankman-Fried để FTX có sự đối xử đặc biệt từ SEC mà những người khác không nhận được,” Emmer buộc tội.

Nghị sĩ đã đổ tội cho chủ tịch SEC, nói rằng điều tra các công ty này là điều mà Gensler phải làm và nêu câu hỏi Gensler đã ở đâu khi C, Terra Luna và FTX sụp đổ.

Emmer nói: “Chúng ta cần đi đến tận cùng của vấn đề này — chúng ta cần hiểu lý do tại sao Gary Gensler và SEC không thực hiện được công việc của họ.”

Emmer nhắc lại niềm tin của mình rằng vấn đề không nằm ở tiền điện tử hay tài chính phi tập trung.

Ông nói: “Đây là về tài chính tập trung, thứ cần được đặt dưới sự hỗ trợ của luật pháp và Gary Gensler đã không làm gì cả. Vấn đề không phải là về ngành công nghiệp tiền điện tử, đây là vấn đề của Sam Bankman-Fried và các nhà quản lý.”


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *