Nghiệp vụ giáo dục cơ sở cần quan tâm hơn tới chất lượng công việc kiểm định

Chiều 29/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hướng tới công ty kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn Thành phố.

Theo bà Đoàn Thảo Nguyên, Phó trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, hệ thống công việc đảm bảo chất lượng, tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một trong những công việc quan trọng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Nó bao gồm các hệ thống chính sách, quy trình, công cụ đối với tất cả các lĩnh vực, nội dung quản lý của trường, hệ thống nội bộ thông tin, nhân sự và cơ chế, giám sát đánh giá, nhà thông tin trường duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

“Kiểm tra định lượng chất lượng không chỉ là nhà bảo đảm có trách nhiệm đối với chất lượng đào tạo mà còn mang lại hiệu lực cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo cũng như chất lượng toàn trường”, bà Nguyên nhấn mạnh mẽ.

Mặc dù tầm quan trọng là như vậy, tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số nhà trường không thực sự quan tâm đến công việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, do đó cũng có một phần ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Bà Nguyên đã đưa ra những con số cụ thể như: Có 77/99 (đạt 77,77%) trường cao đẳng, trường trung cấp thực hiện công việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Có 13/24 (tỉ lệ 54,16%) trường Cao đẳng công nghệ đã được kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Có 5/21 (tỉ lệ 23,8%) trường trung cấp lập đã được kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp…

Từ những khó khăn hiện nay, bà Nguyên cho rằng, trong đơn vị thủ lĩnh quản lý công việc cần phải quyết định hơn trong việc chỉ đạo thực hiện công việc kiểm tra chất lượng. Đẩy mạnh công việc truyền thông, tăng cường sức mạnh thực hiện công việc kiểm tra chất lượng, tự đánh giá chất lượng tại đơn vị. Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công việc kiểm định, tự đánh giá chất lượng. Cần xây dựng phương hướng, lộ trình kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTBXH, tiếp tục đạt được chất lượng kiểm định quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện công việc kiểm định, qua đó góp phần nâng cấp cao chất lượng đào tạo, dạy nghề trong trường học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố.

Là một trong những trường đào tạo đi đầu trong công việc kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế, ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng cho rằng, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng hiện là xu hướng tất yếu trong giáo dục Việt Nam và trên toàn thế giới. Giáo dục nghề nghiệp cũng không ngoại lệ.

Trong những năm qua, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Nghiên cứu và thực hiện cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo. Với mong muốn sinh viên có công việc làm ngay khi tốt nghiệp, được doanh nghiệp đánh giá cao và có khả năng thích ứng nhanh trong công việc chuyển đổi nghề nghiệp khi cần, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả Tiến trình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Foudation chất lượng từ bên trong là rất quan trọng, tạo thành văn hóa chất lượng trong nhà trường. Không chỉ áp dụng các tiến trình cải tiến quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn cho các chương trình thực hiện kiểm định, mà việc thực hiện các công việc bảo đảm chất lượng được áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo trong Nhà trường.

To ensure the quality and verify the quality quality, he Kha cho rằng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên xây dựng kế hoạch chiến lược để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu, sự khó khăn, bất cập trong giáo dục tổ chức để định hướng phát triển. Đồng thời, liên tục cải tiến hoạt động bảo đảm bên trong. Và đặc biệt, phải gắn kết với cộng đồng, nhất là các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo rằng các mục tiêu và tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội và cộng đồng.

Cùng với quan điểm trên, GS.TS Nguyễn Lộc, Nguyên Phó Viện trưởng Khoa Giáo dục Việt Nam cho rằng, kiểm định giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế là một xu thế cần được ủng hộ trong thời gian tới. This format out the target item is too the internationalization of the general education said, còn nâng cao sự tin cậy của xã hội đối với chất lượng của các ngành nghề giáo dục, cũng như thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các trường , nâng tầm vị trí của nghề giáo dục để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, quốc gia.

Theo GS.TS Nguyễn Lộc, cấp quản lý Trung ương và Thành phố cần đưa ra hướng dẫn và chính sách phù hợp để nhận và khuyến khích các trường cao đẳng và dạy nghề của Việt Nam tích cực tìm kiếm và tham gia kiểm định và xếp hạng quốc tế.

“Thành phố Hồ Chí Minh nên đi đầu kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế bằng cách giao cho các tổ chức tư vấn phù hợp với nghiên cứu, lựa chọn bộ lọc, kết nối, vận hành, xây dựng chiến lược và hướng dẫn các trường cao đẳng tham gia kiểm định quốc tế ”, Giáo sư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, khuyến khích tổ chức nghiên cứu xây dựng các kiểm tra định dạng mới như xếp hạng / định hạng (xếp hạng / xếp hạng), để kiểm tra đa dạng hóa chất lượng đáp ứng nhu cầu của người học, của phụ huynh, của doanh nghiệp hơn là chú trọng chỉ vào nhu cầu học.

Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hướng tới công ty kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, ông Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần quan tâm và quyết định hơn trong công việc chỉ đạo thực hiện công việc kiểm tra chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh công việc truyền thông, tăng cường sức mạnh thực hiện công việc kiểm tra chất lượng, tự đánh giá chất lượng tại đơn vị; create avert variable about Recognition in the Oversation, Lecter…

Nghiệp vụ giáo dục cơ sở cần tăng cường sức mạnh đầu tư cho công việc kiểm định, tự đánh giá chất lượng; tổ chức các lớp bồi dưỡng về thực hiện công việc kiểm định, tự đánh giá chất lượng cho đội ngũ chuyên trách. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% ngành nghề trọng điểm thành phố phải thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động; 5 chương trình đào tạo phải thực hiện kiểm định theo quốc tế tiêu chuẩn hoặc khu vực.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *