Những người Hàn Quốc ‘giàu có’ không có kế hoạch đầu tư vào tiền điện tử

Bitcoin vàng và cờ Hàn Quốc. Tiền điện tử kỹ thuật số.

Phần lớn (58,3%) người Hàn Quốc có tài sản ít nhất 1 tỷ won Hàn Quốc (760.000 USD) vì biết họ không có kế hoạch đầu tư vào tiền điện tử.

Báo cáo sự giàu có của Hàn Quốc 2022 dựa trên tài liệu khảo sát 400 người Thuộc nhóm tình cảm có, được thực hiện vào tháng 6 và tháng 7 năm nay, tức thì sau sự sụp đổ của Terra-Luna.

The report, interval 420.400 người Hàn Quốc trưởng thành thuộc nhóm đàn ông có tổng dân số 51,45 triệu người.

– Quảng cáo –

Khoảng 40% những người không quan tâm đến đầu tư tiền điện tử cho rằng họ thiếu niềm tin vào các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, trong khi 36,1% cho rằng biến động giá là hợp lý.

Chỉ 7,8% nắm giữ tài sản kỹ thuật số, giảm so với 8,8% của năm. Báo cáo cho biết số lượng những người được khảo sát đã bán và không còn nắm giữ tiền điện tử đã tăng hơn gấp đôi lên 10,8% từ 4,5% vào năm 2021.

Trong khi số tiền trung bình của các tài khoản đầu tư tiền điện tử trong nhóm tăng lên 87,2 triệu won từ 83,6 triệu won vào năm thước, thì khoảng 70% đã bị thua lỗ.

Về tương lai của tiền điện tử, 28,8% cho biết đó là thời điểm nhất rồi sẽ phai nhạt, trong khi 16,8% cho biết tiền điện tử sẽ không còn tồn tại.

Khối lượng giao dịch tiền điện tử trung bình hàng ngày tại Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2022 đã giảm 53% xuống còn 5,3 tỷ won (4 tỷ USD) so với nửa cuối năm 2021.

Hàn Quốc có hơn 6,9 triệu người dùng tiền điện tử vào cuối tháng 6 năm 2022, theo FSC.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *