Nông nghiệp công nghệ sử dụng cao hơn 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp công nghệ cao sử dụng hơn 35% tổng giá trị của sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Chăn nuôi ứng dụng nghệ thuật cao mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với truyền thống nuôi dưỡng. Ảnh: VGP / Thiện Tâm

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y cho biết, Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước và cũng là trung tâm nuôi dưỡng bởi nuôi gia cầm, gia cầm luôn đứng trong đầu cả nước. Show nuôi dưỡng có những người đóng góp để tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp, đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và bất ổn định trên thế giới. Ngành nuôi dưỡng những năm qua có những người đóng góp tích cực trong vấn đề bảo đảm lương thực cho người dân Thủ đô.

Show trên địa bàn thành phố có 76 xã nuôi dưỡng trọng điểm, với 6.515 trang trại nuôi dưỡng quy mô lớn, vừa, nhỏ; 190.608 hộ nuôi.

Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi diễn biến bất thường, dịch bệnh trên đàn cục, gia cầm diễn biến phức tạp, khó lường luôn ẩn chứa nguy cơ biến thành dịch, đặc biệt là lợn mô tả châu Phi, ảnh hưởng của bệnh COVID-19, tốc độ đô thị hóa nhanh…; song nông nghiệp Thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 2,53% đảm bảo tiêu đề; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước tính đạt 38.093 tỷ đồng.

Đặc biệt, Hà Nội hiện có 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 39 mô hình thuộc lĩnh vực nuôi dưỡng. Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mặt ở hầu hết các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp và tập trung ở các huyện như: Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng… Hiện có 9 doanh nghiệp nuôi dưỡng, thủy sản, sơ chế – tiêu thụ sản xuất như: Jafa, CP, Dabaco, CJ Việt Nam, Minh Long, Công ty giống gia đình Hà Nội … đã tham gia đầu tư vào nông nghiệp công nghệ ứng dụng cao.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã cũng đã phát huy được vai trò chủ đạo trong thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại cơ sở, số Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là 122 Hợp tác xã, trong đó có 3 Hợp tác xã nuôi dưỡng, chiếm 2,5% số Hợp tác xã sản xuất công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra 100% sản phẩm nuôi dưỡng từ các trại lớn, quy mô công nghiệp đều có hàm lượng công nghệ cao do các trại nuôi lợn, gà, trâu bò đều có ứng dụng ít nhất một biện pháp kỹ thuật nghệ thuật cao hoặc sản phẩm của công nghệ cao trong quá trình sản xuất, sản phẩm chế tạo. Nhiều sản xuất chuỗi – chế độ – tiêu thụ áp dụng công nghệ cao trong quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện giá trị sản phẩm công nghệ cao chiếm hơn 35% tổng giá trị sản xuất toàn bộ thành phố.

Trong lĩnh vực nuôi dưỡng công nghệ cao được lựa chọn chủ yếu ứng dụng là các công nghệ, thiết bị thông minh trong công việc quản lý, trường nuôi dưỡng điều khiển, giúp giảm nhân công lao động, tăng chất lượng và sản xuất phẩm như: Sử dụng công nghệ chuồng kín, có hệ thống làm mát giúp ổn định nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi; dây chuyền cho ăn tự động, uống nước tự động; công nghệ thụ tinh nhân tạo, tinh phân tích giới tính; Môi trường xử lý bằng công nghệ xử lý tiên tiến (CDM, biogas, đệm lót sinh học, chế phẩm sinh học…) trong nuôi dưỡng.

Có thể thấy, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được sản xuất ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm và mang lại thu nhập cao hơn với hệ thống truyền sản xuất. Show toàn thành phố có 557 trang trại sử dụng công nghệ bảo mật; 26 trang trại sử dụng công nghệ dây chuyền cho ăn uống tự động; 200 trang trại sử dụng công nghệ bán tự động; 35 trang trại sử dụng công nghệ nuôi dưỡng trên sàn nhựa… Trong liên kết sản xuất chuỗi đã hoàn thiện 31 chuỗi tiêu thụ sản phẩm giết mổ giết mổ. Trong quản lý dịch bệnh các trang trại nuôi dưỡng có nuôi dưỡng quy trình và thực hiện tiêm phòng vắc xin định kỳ theo quy định, định kỳ khử trùng chuồng trại, lấy cảm kháng mẫu. Có 498 trang trại được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, trại nuôi dưỡng toàn sinh; có 42 trang trại chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận thực hiện chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGap. Đặc biệt, điểm nổi bật nhất trong ứng dụng nghệ thuật cao trong nuôi dưỡng của Hà Nội thời gian qua là sản xuất con giống. Nhờ đó, đã có 100% số lợn giống tại các trại trang là ngoại lai; 100% trang trại gia cầm giống nhau có năng lực cao. Các trang trại bò sữa, bò thịt sử dụng 100% giống nhau được tạo ra với các giống lai cao sản, như: Lai Sind, Brahman, Droughtmaster, BBB, Angus … Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo bò sữa đạt 100% , thịt bò đạt trên 80%; một số trại đã áp dụng cách sử dụng phân tích giới tính giống như HF thuần chủng, cấy ghép, có 02 cơ sở sản xuất tinh đông lạnh, bò… Đây là tiền đề quan trọng để nuôi dưỡng Hà Nội có những điều Factment about the power, quality, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhìn chung các mô hình sản xuất nuôi dưỡng ứng dụng công nghệ cao hiện có trên địa bàn thành phố tuy quy mô chưa lớn, nhưng đã có lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế của Hà Nội và đang được định nghĩa vai trò chơi trong sản xuất thúc đẩy phát triển trong điều kiện hiện tại của Thành phố.

Còn nhiều khó khăn

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, hiện nay ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi không đồng bộ, toàn bộ phần mà chủ yếu ứng dụng sử dụng một số hoặc một số nhà sản xuất, chế độ, biến chế. Do that the work certificate of the high quality model, but I’ve many khó khăn trở ngại. Khi xây dựng trang trại công nghệ cao còn thiếu những công nghệ cao mang tính chất hàng đầu tiên chưa được tạo ra được phép biến mạnh về năng lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất như ở tiến trình nước. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, không ổn định, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế sản xuất một số sản phẩm thấp hơn, không phù hợp với mức đầu tư.

Bên cạnh đó là các hạn chế trong xây dựng và triển khai các hỗ trợ chính sách hỗ trợ phát triển ứng dụng cao trong sản xuất. Thành phố không có văn bản hướng dẫn có thể về thủ tục đai đất chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng trên đất lúa, lập hồ sơ hỗ trợ các vùng, các đối tượng thực hiện sản xuất công nghệ cao; Công tụ ruộng đất gặp khó khăn vì ruộng đất 1 đã giao cho nhân dân.

Nuôi công nghệ cao gặp khó khăn về nguồn vốn sử dụng công nghệ cao hơn nhiều so với hệ thống sản xuất; quỹ đất hạn chế, chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ban đầu cho các dự án công nghệ cao ở Hà Nội cao hơn so với các tỉnh, thành phố lân cận. Khi xây dựng trang trại công nghệ cao còn thiếu những công nghệ cao mang đặc tính hàng đầu tiên chưa được tạo ra được phép biến mạnh mẽ về năng lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất như ở tiến trình nước.

Vì vậy, để thúc đẩy phát triển nuôi dưỡng công nghệ cao, Hà Nội cần rà soát, đề xuất các quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tích hợp vào các khu quy hoạch, quy hoạch chung của Thành phố. Xác định vùng sản xuất chuyên canh có lợi thế; đảm bảo quỹ đất ổn định để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ dịch vụ.

Có kế hoạch hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng sản xuất. Ruộng tổ chức, tích tụ ruộng đất, tổ hợp phát triển, xã hợp tác để tổ chức sản xuất theo giá trị chuỗi.

Đồng kiểm soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công việc thực thi các cơ quan, hiện chính sách có hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ công nghệ cao. Thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để đề nghị Trung ương và Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu và hoàn thiện những nội dung không phù hợp.

Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ hỗ trợ cơ khí hóa nông nghiệp như: Ngành chế tạo nông nghiệp, ngành hóa chất, ngành sinh học, ngành sản xuất thiết bị xuất chuồng, biến thiết bị, giết thiết bị mổ xẻ, thức ăn biến chế, gia cầm biến chế, gia cầm.

Thiện Tâm

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *