Pantera Capital source support 10 triệu đô la cho ví tiền điện tử Braavos

Ví tiền điện tử Braavos đã được huy động 10 triệu đô la trong một vòng tài trợ do mất mát Pantera Capital.

– Quảng cáo –

Các nhà đầu tư khác bao gồm Road Capital, BH Digital, DCVC, Crypto.com Matrixport và StarkNet, ví dụ bản thân đã được định giá 8 tỷ đô la trong vòng gọi vốn 100 triệu đô la vào tháng 5.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *