Quảng Trị sẽ chuyển khu công nghiệp Nam Đông Hà để lập quy hoạch khu đô thị cao cấp?

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì cuộc họp để nghe Ban quản lý Khu kinh tế và đơn vị tư vấn báo cáo cho ý kiến, kế hoạch di chuyển Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Theo đó, năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần BGI lên ý tưởng, lập quy hoạch, kế hoạch di chuyển Khu công nghiệp Nam Đông Hà và khảo sát, Nghiên cứu cao cấp khu đô thị.

Trên cơ sở đó, BGI phần của tập đoàn đã khảo sát sơ bộ Khu công nghiệp Nam Đông Hà, khảo sát ý kiến ​​của các doanh nghiệp, đồng thời kết quả tính toán kinh tế khi thực hiện di chuyển khu công nghiệp này.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Khu công nghiệp Nam Đông Hà nằm trong khu đô thị, gần khu dân cư, trường học, bệnh viện, nghiên cứu di chuyển Khu công nghiệp Nam Đông Hà là cần thiết thiết bị và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong khu vực, đồng thời giải quyết những kiến ​​nghị của bà con trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35 quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong đó có quy định 5 điều kiện khi chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các ngành, đơn vị liên quan Quản lý kỹ thuật các điều kiện để di chuyển khu công nghiệp theo quy định. That database, build the method di chuyển toàn bộ hoặc di chuyển một công ty khu vực. Trong đó cần nghiên cứu, tài chính phương pháp tính toán, tái cơ cấu tái cơ cấu cho các doanh nghiệp phải di chuyển và các nội dung liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng rà soát lại quỹ đất, quy hoạch khi nghiên cứu các bước tiếp theo.

Được biết, khu công nghiệp Nam Đông Hà là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 2004 với diện tích 98,754ha.

Hiện có 36 dự án đầu tư được chấp nhận Chủ đầu tư / cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.239,52 Tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 61,84ha; Bad rate full 81,83%. Năm 2021 doanh thu đạt hơn 1.440 Tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 68 tỷ đồng, tạo công việc cho khoảng 4.000 lao động.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *