Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới ‘white hand’ khi đầu tư vào FTX

– Quảng cáo –

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới 'white hand' khi đầu tư vào FTX

Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) sẽ ghi khoản đầu tư vào FTX và FTX.US về 0, cho biết họ thất vọng với kết quả của khoản đầu tư này.

Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), một trong những quỹ hưu trí quan trọng và lớn nhất trên thế giới, sẽ ghi giảm toàn bộ khoản đầu tư 95 triệu USD vào FTX và FTX US về 0.

– Quảng cáo –

OTPP đã đầu tư số tiền này qua hai vòng cấp vốn, ban đầu được đầu tư vào tháng 10 năm 2021 thông qua Series B và sau đó một lần nữa vào tháng 1 thông qua Series C.

OTPP hiện quản lý hơn 221 tỷ CAD (165 tỷ USD).

Không chỉ OTPP riêng, các công ty như BlackRock, Softbank và Temasek đều đã ghi tài khoản đầu tư của mình vào FTX xuống con số 0.

OTPP cho biết tài khoản đầu tư vào FTX nhằm mục đích đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

“Chiến lược của chúng tôi nhằm mục đích đa dạng hóa các khoản đầu tư vào các loại tài sản, địa lý, thời gian và kết quả kinh tế để giảm thiểu rủi ro và nâng cao lợi nhuận”

“Tuy nhiên, chúng tôi thất vọng với kết quả của khoản đầu tư này, coi trọng mọi khoản sai sót và sẽ sử dụng kinh nghiệm này để tăng cường hơn nữa cách tiếp cận chúng tôi”, OTPP cho biết.

Sequoia Capital, công ty đầu tư ở Thung lũng Silicon, cũng đã nhanh chóng viết giảm tài khoản đầu tư của mình xuống 0 vào ngày 9 tháng 11 – họ đã đầu tư 213,5 triệu USD vào các tổ chức của FTX.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *