Replication chính sách phát huy vai trò “bệ đỡ” cho hộ nghèo Bến Tre


(Tin NHCSXH) Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng khác chính sách (Nghị định 78). Dự kiến ​​có đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Ủy viên HĐQT NHCSXH Đỗ Thị Thu Thảo, đại diện các Sở, ban ngành trong tỉnh.

ID2022920182258664_20092022_2022920182356118 (1)

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 20 năm qua, tổng tài khoản tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt 10.120 tỷ đồng, với gần 700 hộ nghèo và các sách khác nhau được vay vốn. Từ 124,7 tỷ đồng Debit Debitance khi mới thành lập với tín hiệu 3 chương trình, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đang triển khai thực hiện 14 chính sách tín dụng chương trình, với số dư nợ trên 3.284 Tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với năm 2003. Tín hiệu chất lượng ngày càng được nâng lên; Debit rate is too limit from 4,28% down down còn 0,22%.

Clip: Tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002 / NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Tuy nhiên là một tỉnh nghèo, nhưng năm không đổi, Tỉnh ủy Bến Tre đã cân đối ngân sách để ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các chính sách đối tượng. Đến ngày 30/6/2022, tổng ngân sách cấp ngân hàng địa phương đạt 106,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 65,9 tỷ đồng; ngân sách các huyện, thành phố 32,4 tỷ đồng; khác đầu tư source 8,3 Đồng tỷ tỷ.
Nguồn vốn chính sách góp phần gần 116.000 hộ thoát nghèo; thu hút, tạo công việc cho trên 45.000 lao động từ cho vay giải quyết công việc; help near 46.000 HSSV with the complete the problem is used capital learning; xây dựng hơn 440.000 công cụ làm sạch và môi trường bảo vệ ở nông thôn; build new, mua 10.587 căn hộ ở xã hội; help 38 lượt user use lao động gặp khó khăn khi đại dịch COVID-19 vay vốn để trả lương cho 5.000 lao động…

thao

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Công ty triển khai chính sách tín dụng Ưu tiên đối với người nghèo và các chính sách đối tượng khác theo Nghị định 78/2002 / NĐ- CP của phủ Chính trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua đã được xác định chính thống. Chính sách hoạt động đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện chương trình tiêu chuẩn quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hội nghị bảo đảm an sinh.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tâm quyết định: Nguồn vốn cho vay Ưu đãi của Chính phủ và đang phát huy hiệu quả, giúp đỡ cho người nghèo và chính sách đối tượng có thêm nhiều cơ hội để tạo ra công việc làm mới, mới ngành nghề; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự tạo bộ thoát nghèo, làm cho nông nghiệp, nông thôn thực hiện sắc nét; góp phần hạn chế trạng thái tín dụng đen, tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT / TW, Kết luận số 06 -KL / TW of Ban Bí thư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín hiệu của xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo công việc, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Bảo mật nguồn vốn tín dụng Ưu đãi đến thụ hưởng đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, tránh chính sách lợi ích.

ID2022920182258664_20092022_2022920182417993

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đánh giá cao kết quả triển khai Nghị định 78 trong suốt 20 năm qua trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thay mặt HĐQT NHCSXH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt trò chơi của NHCSXH trong công việc gắn kết chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, cần duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù, nâng cấp tín hiệu chính sách đối với người nghèo và các đối tượng khác chính sách trong giai đoạn tiếp theo.
Các cấp quyền, chính quyền trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy quyền sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng khác nhau. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo cố định và kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các quyền và các tổ chức chính – xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính. Các tổ chức chính trị – xã hội cần thực hiện tốt công việc nhận ủy quyền của NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trong cố gắng, nâng cao chất lượng hoạt động chính sách.
Mặt khác, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách hoạt động; đẩy mạnh biến phổ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các chính sách khác nhau; phối hợp với các chức năng thực thi có hiệu quả của việc lồng ghép giữa vay vốn NHCSXH với ứng dụng KHKT, đào tạo nghề; tăng cường tác vụ đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, giám sát các tổ tiết kiệm và vốn vay, tổ chức chính trị – xã hội tại cơ sở…
This is many files, the fish being got by khen of Thống đốc NHNN Việt Nam, TW Hội Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam, TW Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; 26 tập thể, 29 cá nhân được UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen vì đạt được thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Nghị định 78 trong 20 năm qua.

ID2022920182258664_20092022_2022920182411493

ID2022920182258664_20092022_2022920182448

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *