Shiba Inu có thêm hơn 35.000 người giữ trong 3 tháng mặc dù SHIB giảm giá

– Quảng cáo –

Shiba Inu

Liên tục biến động của thị trường tiền điện tử có tác động đáng kể đến meme đồng như Shiba Inu (SHIB).

Không chấp nhận suy nghĩ của trường, một bộ phận của SHIB đầu tư vẫn được đặt vào đồng xu hình con chó này bằng cách tích lũy ngày càng nhiều, bỏ qua điều kiện hiện tại của trường thị.

– Quảng cáo –

Cụ thể, tính đến ngày 23/9, SHIB has 1.226.030 chủ, add khoảng 35.834 new chủ sở hữu trong 3 tháng. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, những người nắm giữ tăng trưởng khoảng 3% so với 1.190.196 vào ngày 27 tháng 6.

Dữ liệu từ, chủ sở hữu số lượng SHIB đã tăng đều từ cuối tháng 6 trước khi giảm xuống đầu tháng 8.

The Thú vị là khoảng 30% SHIB đầu tư nhà has been keep this account trong hơn một nămtheo data of IntoTheBlock.

Nhìn chung, các nhà đầu tư bán hạn chế bất chấp chấp nhận. The holders thúc đẩy tâm lý Lạc giữa các SHIB đầu tư.

Dữ liệu từ Google Xu hướng cho thấy rằng trong năm qua, toàn cầu tìm kiếm cho từ khóa “Shiba Inu” down down lowest level in more than one year vào tháng 7 năm nay.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *