Sui Foundation triển khai chương trình truy cập mã thông báo dành cho cộng đồng Sui

Sui Foundation đang thiết kế Chương trình truy cập cộng đồng để cho phép các thành viên cộng đồng Sui mua mã thông báo SUI trong giai đoạn đầu giúp các nhà xây dựng muốn và cần sở hữu mã thông báo SUI can’t join to active on string when out Mainnet.

Cụ thể, Sui Foundation đang thực hiện nhiều chương trình khác nhau để mã hóa thông báo Sui tiếp cận được với nhiều đối tượng:

  • Chương trình tài trợ cho nhà phát triển: Cung cấp khoản phụ cấp cho các nhóm xây dựng ứng dụng gốc, nguồn mở.
  • Chương trình Ủy quyền SUI:Ủy quyền mã thông báo SUI cho các trình xác nhận thực hiện cộng đồng điều hành
  • Chương trình Đại sứ: Trao quyền cho các thành viên cộng đồng để quảng bá các dự án, công nghệ của Sui với các cộng đồng địa phương.
  • Chương trình tiếp cận các trường đại học: Tiếp cận các nhà phát triển của tương lai để phát triển hệ sinh thái Sui.
  • Chương trình giáo dục: Thưởng cho những người dành thời gian học tập và nghiên cứu về Sui, chia sẻ kiến ​​thức về công nghệ của Sui đến với cộng đồng.

– Quảng cáo –

Theo Sui Foundation, chương trình truy cập cộng đồng sẽ đảm bảo phân bổ rộng rãi mã thông báo SUI cho các thành viên cộng đồng Sui và thúc đẩy nhanh quá trình phân cấp, đa dạng hóa người tham gia.

Hiện tại chỉ có chương trình tài trợ dành cho nhà phát triển đang hoạt động, các chương trình còn lại sẽ ra mắt trong thời gian tới. Các chương trình này sẽ được Sui Foundation phát hành tập trung trước khi Sui phát triển Mainnet.

– Quảng cáo –

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *