Tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận thông tin, tri thức

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phơ cục Cục trưởng Bản quyền của tác giả Trịnh Tuấn Thành cho biết, theo cam kết tại Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP), Việt Nam có nghĩa vụ gia nhập Hiệp ước Marrakesh in Thời hạn 5 năm kể từ khi RCEP hiệp định có hiệu lực (ngày 1/1/2022).

Thực hiện quyết định số 753 / QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT / TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người khuyết tật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia, các cấp có thẩm quyền đề xuất gia nhập Hiệp ước về việc tạo điều kiện cho người khuyết tật nhược điểm, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ trong và người khuyết tật không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường của Tổ chức Sở hữu trí tuệ (Hiệp ước Marrakesh). Đồng thời, Bộ tham mưu, bổ sung đề xuất Điều 25a về ngoại lệ các quyền tác giả dành cho người khuyết tật vào Sửa đổi luật, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (được Quốc hội thông qua ngày 16/6 / 2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023) nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại và nâng cao đời sống, tinh thần cho người khuyết tật.

Ông Trịnh Tuấn Thành cho biết, nhằm đảm bảo hiệu lực đồng thời của việc sửa đổi Luật, bổ sung một số điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoạt động cực kỳ phối hợp với các cơ quan có liên kết xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều khiển và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2022 về các quyền tác giả giả, quyền liên quan, dự kiến ​​sẽ phủ Chính trong tháng 11/2022.

Kết quả tra cứu quốc gia về người khuyết tật Tổng cục Thống kê công khai tháng 1/2019 cho thấy trong khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, có 1,03 triệu người tham gia vào thị trường. Theo dự báo, số lượng người khuyết tật nhìn hoặc không có khả năng đọc chữ trong sẽ tăng lên nhiều hơn nữa trong các bộ thập kỷ tới dân số Việt Nam đang đi nhanh chóng, số lượng người cao tuổi có thị lực và không có readable letter in will be up. Vì vậy, công việc gia nhập và thực thi hiệp ước Marrakesh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra và phân phối, truyền đạt các bản sao dễ tiếp cận của các tác phẩm đã được công bố như chữ nổi, âm thanh, văn bản điện tử tử, ký hiệu ngôn ngữ …, bảo mật cho người khuyết tật không có khả năng đọc chữ trong thực thi quyền bình đẳng, đăng ký hòa nhập với cộng đồng Trịnh Tuấn Thành nêu rõ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh và các sửa đổi nội dung, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan trong sửa đổi Luật, bổ sung một số điều luật Trí tuệ sở hữu, trong đó có Điều 25a ngoại lệ quyền tác giả dành cho người khuyết tật; thực trạng về nhu cầu nguồn tài liệu cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ trong và người khuyết tật không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường…

Các công cụ trao đổi đại biểu, thảo luận, đưa ra các khung pháp lý, các công cụ giải pháp có thể tạo điều kiện cho việc tiếp cận thông tin, tri thức của người khuyết tật, trong đó, lưu ý thời gian để tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công việc xây dựng tương lai hòa nhập, thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật, Hiệp ước Marrakesh và Luật sở hữu trí tuệ…

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *