Tháo gỡ vướng mắc các dự án di dân xung quanh khu liên kết xử lý chất rắn Nghĩa Kỳ

Sáng nay 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường Khu liên hợp Chất lượng rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền lãnh đạo các cơ sở, ngành liên quan.


Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe thá cảo gỡ dự án di dân xung quanh khu liên kết xử lý chất rắn Nghĩa Kỳ

Tính đến thời điểm này, các khu tái định cư thực hiện dự án di dân, tạo quỹ đất sạch để thu đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường Khu liên hợp xử lý chát rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa và Cơ bản Nghĩa Hành đã hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư. Thế nhưng, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với những người dân từ 500m đến 1.000m tính từ ranh giới khu liên hiệp xử lý chất rắn Nghĩa Kỳ gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đối với huyện Nghĩa Hành còn 28 hộ bồi thường không thuận tiện với mong muốn thu hồi đất thay vì chỉ thu hồi đất ở. Đối với huyện Tư Nghĩa, một số hộ dân phê duyệt phương pháp bồi thường trong năm 2022 có sự tương đồng về quyền lợi so với những người dân được phê duyệt phương pháp bồi thường năm 2021. Cụ thể, những người dân được cấp phép phê duyệt phương pháp bồi thường năm 2021 áp dụng theo quyết định 48/2017 của UBND tỉnh có tái định cư cấp cao hơn với những người dân được phê duyệt phương pháp bồi thường năm 2022 theo quyết định 75 của UBND tỉnh có hiệu lực từ đầu năm 2022.


Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh


Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các dự án, tạo quỹ đất sạch để thu đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường Khu liên hợp xử lý chất rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành để hoàn thành đúng tiến độ như cam kết của lãnh đạo tỉnh với Nhân dân trong vùng dự án. Trong quá trình thực hiện tổ chức, các ngành và 2 địa phương, Nghĩa Hành có nhiều nỗ lực nhưng các dự án tiến độ tái định cư và công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm tiến độ theo kế hoạch ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, xây dựng các khu tái định cư ở Tư Nghĩa và Nghĩa Hành phải hoàn thành 100% khối lượng trước ngày 31/10/2022. Công cụ thường xuyên, giải phóng mặt bằng và công việc liên kết phải kết thúc trước ngày 31/12/2022. If delay, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở kiến ​​nghị của UBND huyện Tư Nghĩa liên quan đến chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản giải thích, hướng dẫn để địa phương tổ chức thực hiện. /.

Tăng Thư, Mỹ An / PTQ

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *