The Main Document has Tân Cục trưởng Quản lý giá

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, ông Nguyễn Minh Tiến là một bộ phận được đào tạo bài bản, có ý thức tốt và đã từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở các đơn vị. Tuy nhiên, công việc là một tương quan khó khăn và phổ biến nhiệm vụ trên toàn quốc, đồng thời là một tương quan lĩnh vực.

Hiện Luật Giá đang được sửa đổi, Thứ trưởng đề nghị tân Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến cần phát huy tinh thần cầu thị, nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực phát huy kinh nghiệm, phối hợp tốt giữa các đơn vị trong and out the main account in too the triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Tuấn đề nghị Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến thể hiện sự gương mẫu của người đứng đầu, xây dựng khối liên kết với các lãnh đạo, cán bộ chủ quản, công việc trong Cục Quản lý để đưa ra những khó khăn vượt qua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; rà soát, củng cố, tăng cường và kiện toàn đội ngũ cán bộ, bộ phận quản lý của đơn vị.

Bộ tài chính có tân Cục trưởng Quản lý giá - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao quyền quyết định cho tân Cục trưởng Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến.

Tân Cục trưởng Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và sẽ quyết tâm cùng toàn thể lãnh đạo, Tổng cục Quản lý giá đoàn kết. Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Minh Tiến (43 tuổi) là thạc sĩ kinh tế – Đại học Kinh tế quốc tế.

Trước khi được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, ông Tiến từng tác nghiệp nhiều năm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các chức năng như: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ.

Ông Nguyễn Minh Tiến tác nghiệp tại Bộ Tài chính từ tháng 3/2015 và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính cho đến khi được bổ nhiệm Trưởng phòng Thi đua – Khen thưởng.

Từ ngày 16/9/2022, Nguyễn Minh Tiến giữ chức vụ Tổng cục Quản lý giá.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *