Thúc đẩy triển khai trường khoa học công nghệ

Hội nghị phát triển trường khoa học và công nghệ (KHCN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì chiều 23.9 có nghĩa là rất quan trọng để đánh giá tình hình, nhận đúng các hạn chế, tồn tại, khó khăn, công thức, từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để biến KHCN thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, mới dịch vụ có khoa học lượng cao, tạo sức mạnh vượt trội của nền kinh tế.

San San

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *